NIEUWS

Federatiepartij 3 juli Oude Bildtzijl

Afgelopen zaterdag organiseerde KV de Kolk de 3e federatiepartij van dit jaar. Waar deze eigenlijk voor 30 april op de agenda stond, was de mogelijkheid om deze toch nog op Ouwe-Syl te houden. Met wat passen en meten was het mogelijk om 14 perken op het strakke gazon te realiseren. Maar liefst 29 partuur, verdeeld in 3 categorieën, kaatste de jeugd op sportieve wijze om de hoogste eer. Op deze warme, zonnige dag kan dan ook worden teruggekeken op een geslaagde sportdag.  

Welpen 13 partuur
1e prijs: Gerlof Schuiling, Alrik Wijngaarden
2e prijs: Harke Slagman, Geert Jesse vd Brug
3e prijs: Redmer Porte, Ivar van Oostrum
3e prijs: Lisa Poppelaars,Jort Dijkstra 

Herkansing
1e prijs: Yellina Tilma, Naud van der Laan
2e prijs:  Dennie van der Meij,  Johan Willem Ferwerda

Pupillen 8 partuur
1e prijs: Anna Miedema, Dirk Boonstra
2e prijs: Femke Miedema, Bowe Elings

Herkansing
1e prijs: Danna Marrit Koopmans, Rick de Vries
2e prijs: Elbrich Boonstra, Roelof Schuiling

Schooljeugd 8 partuur
1e prijs:  Sjoerd van de r Schaar, Iris Terpstra
2e prijs: Marije Bokma, Sam van der Laan

Herkansing
1e prijs: Ineke de Vries, Martin Tjepkema
2e prijs: Karst Hoekstra, Jaro Hooghiemstra


26 juni Stiens


Federatiepartij 19 juni te Oude Leije

Welpen:
1. Mart Roersma en Frouwkje Dijkstra
2. Goffe Jensma en Fenna Verbeek

Herkansing:
1. Jurjen Dijkstra en Albertien Hettinga
2. Jasper Tjepkema en Anne Lieke Kamma

Pupillen:
2. Emma Porte en Anna Miedema

Herkansing:
1. Bowe Elings en Fleur Poelstra

Schooljeugd:
1. Jorn de Vries en Bauke Jetze Kalsbeek
2. Rick Peperkamp en Pieter Miedema


SWS de Syl 3e Sjûkelân

Afgelopen woensdag organiseerde de KNKB het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap voor basisscholen. Dit jaar waren er geen voorrondes en mochten alle parturen direct naar het befaamde Sjûkelân in Franeker. Er was een wedstrijd voor jongensparturen (of gemengde parturen, maximaal één meisje) en een wedstrijd voor meisjesparturen.

SWS de Syl was ook van de partij. Emma Porte, Roelof Schuiling en Jarno Tjepkema kregen de eer om onze school te vertegenwoordigen. Dit hebben ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 Bij de jongens kaatsten 30 parturen om de hoogste eer, bij de meisjes 16. De eerste omloop
werd de strijd opgenomen tegen Anjum. Dit werd nog een pittige strijd en kon beide kanten uitvallen. Maar het sluitende partuur van De Syl kon de rust behouden en wonnen dit met 5-4 en 6-6. Daarna stond voor hen niet het onbekende Stiens tegenover ze. Met Emma als voorbeste opslag, Jarno voor minst achterin  en Roelof voorin, wisten ze ook dit weer degelijk te winnen. De derde omloop werd vrij gemakkelijk gewonnen waarna ze in de halve finale kwamen te staan tegenover De Romte uit Dronryp. Met zo nu en dan een bovenslag van beide mannen uit Ouwe-Syl en een sterke opslag van Emma vanaf de jongensafstand, hebben ze het de Rypsters niet makkelijk gemaakt. Helaas konden ze de winst niet binnen slepen. Met opgeheven hoofd mogen ze dan ook erg trots zijn met de welverdiende 3e plek!

Uitslagen:
Jongens
1e prijs Op é Hichte Scharnegoutum
2e prijs De Romte Dronryp
3e prijs Sint Radbodus Dronryp + De Syl Oudebiltzijl

Meisjes
1e prijs De Slotschool A Sint Anna Parochie
2e prijs De Romte Dronryp
3e prijs It Hazzeleger Balk + Sint Radbodus Dronryp


Schooljongens del 12 juni
KV de Kolk Oude Bildtzijl

B-klasse
1e prijs:
Milan Krottje Dronryp
Douwe Faber Pingjum

2e prijs:
Brent Jesse van Beem Dronryp
Enrico Post Sexbierum

3e prijs:
Martijn Mossel Rinsumageast
Leon Smink Makkum Frl.

3e prijs:
Arjen Bauke Hofstra Dronryp
Mark Okkema Witmarsum

1e prijs verliezers:
Karst Hoekstra Blije
Jordi Stoker Witmarsum

2e prijs verliezers:
Tyme Jonker Mantgum
Jesse Greidanus Winsum Frl.

A klasse

1e prijs:
Jelvin Kaper St. Anne
Pieter Siebe Cuperus Oosternijkerk

2e prijs:
Clive van der Weerdt Makkum
Iwan Hiddinga  St. Anne

« van 3 »

Kaatsen voor de krans!

KV de Kolk organiseerde afgelopen zaterdag 29 mei een kaatspartij voor haar allerjongsten leden.  Er hadden zich  maar liefst 32 kinderen van Ouwe-Syl en Nije –Syl opgeven, die de strijd met  elkaar aangingen.

Verdeeld in 4 categorieën waren de kaatsers aan elkaar gewaagd en werd er spannend gekaatst. De trainingen van Mark Minnesma beginnen de vruchten  af te werpen.  Ondanks de Lockdown en Corona kun je hier geen stilstand waarnemen maar zie je kaatsers groeien en met sprongen vooruit gaan. De kaatsclub kijkt dan ook  met trots terug op een geslaagde  middag. Sportiviteit met een vleugje humor  had de overtoom op deze prachtige zonnige middag!

De prijswinnaars:

Meisjes t/m 8 jaar(poulekaatsen 6 deelname)
1e prijs: Hiske Bornebroek
               Fleur Sebel
2e prijs: Mare Tjepkema
               Fimke van der Meij
3e prijs: Marrit Zijlstra
               Sophia van der Tuuk

Jongens t/m 9 jaar (individueel 5 deelname)
1 e prijs: Jurjen Dijkstra
2e prijs: Reinder van der Meij
3e prijs: Sybren Jensma, Redmer Porte, Jasper Tjepkema

Jeugd (poulekaatsen 11 deelname)
1e prijs: Rick de Vries
               Gerlof Schuiling
2e prijs: Roelof Schuiling
               Naud van der Laan

Jeugd (poulekaatsen 9 deelname)
1e prijs: Sjoerd van der Schaar
               Sam van der Laan
2e prijs: Dirk Boonstra
               Rick Peperkamp
               Jaro Hooghiemstra

« van 2 »

Spek de Clubkas Tas!

KV de Kolk organiseert met Madame Fromage en Say Cheese een leuke en lekkere actie zodat we in deze ‘lockdown’ thuis kunnen genieten met onze dierbaren.
Natuurlijk steun je met deze actie de club ook, dus eigenlijk een win–win situatie.
Van elke tas die je bestelt gaat er ook een bedrag naar de club, dus houd je vooral niet in en bestel een tas vol lekkers!!!
Bestellen doe je door een appje te sturen naar:
Rinske Pollema tel: 06-83058313 ovv je naam en de tas die je wilt bestellen!

Voor de betaling zullen we je een Tikkie sturen, indien je het bedrag liever wil overmaken of contact wil betalen kan dit natuurlijk ook.

Dus wacht niet langer: ga bestellen! Dit kan tot 12 maart.

Delen wordt zeer gewaardeerd!!!!


Beste kaats(t)ers van KV de Kolk,

We gaan weer beginnen met de kaatstrainingen op maandag 11 mei.
Graag vooraf opgeven wie er op de trainingen komen!
Ook niet leden zijn welkom, ook deze kinderen dienen te worden opgegeven.
Opgave kan via herta@mts-vanderschaar.nl of per app 06-11018177

De KNKB werkt op dit moment nog aan de verdere invulling van de richtlijnen van NOC NSF voor het kaatsen. Wij denken op onderstaande wijze al een goede invulling te hebben gegeven aan de richtlijnen. Als de KNKB nog aanvullingen of wijzigingen heeft op onderstaande regels, wordt dit uiteraard z.s.m. met jullie gecommuniceerd.

Jeugd tot en met 12 jaar mag vrijuit sporten. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar moeten we de 1,5 meter regel in acht houden. In het sportprotocol is opgenomen dat er geen vermenging mag zijn tussen de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar.

Voor spelers, trainers en ouders

· Wij willen vooraf weten wie er op de training komen
· De kinderen komen op de fiets of lopend en zetten de fietsen achter het kaatshokje op een rij naast elkaar
· Kinderen zijn vanaf 10 minuten voor het begin van de training welkom
· Alle spullen staan voor de training klaar. We kunnen direct beginnen
· Wij helpen de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren
· Wij zullen na elke training het trainingsmateriaal en kaatsballen desinfecteren
· Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie


Hierbij nogmaals de trainingsschema’s:

Maandag 18.30-19.30 uur: 9 t/m 12 jaar
Maandag 19.30-20.30 uur : 13 t/m 17 jaar

Let op: de jongste jeugd is ook verplaatst naar de maandag!
Maandag 18.00-19.00 uur: Jeugd met het geboortejaar 2011, 2012 en 2013

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
• vermijd het aanraken van je gezicht
• schud geen handen
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

Groet,
namens het bestuur,

KV de Kolk
Oude Bildtzijl
06-11018177Federatiepartij Jelsum/Koarnjum 6 juli 2019

1e prijs Jorn de Vries

1e prijs verliezersronde:
Jaro Hooghiemstra en Sam van der Laan


Federatiepartij Blije 29 juni

2e prijs Jaro Hooghiemstra
3e prijs Martin Tjepkema


Federatiepartij Hijum- Finkum 22 juni

Welpen:
1e prijs Emma Porte
2e prijs Frouwkje Dijkman

Pupillen:
2e prijs: Dirk Boonstra
1e prijs verliezers: Jarno Tjepkema
2e prijs verliezers: Ruben Helfferich en Jorn de Vries


Federatiepartij Oude Leije 15 juni

Welpen
1e prijs: Emma Porte
2e prijs: Frouwkje Dijkman
3e prijs: Goffe Jensma

Pupillen
1e prijs: Jaro Hooghiemstra

Jeugd
2e prijs: Rick Peperkamp


Federatiepartij Vrouwenparochie 25 mei


Pupillen
1e prijs: Jorn de Vries en Ruben Helfferich

Jeugd
2e prijs: Rick Peperkamp


Jeugdwedstrijd KV de Kolk Succes

Woensdag 21 mei organiseerde KV de Kolk een wedstrijd tijdens het gebruikelijke trainingsuur voor de jongste jeugd.

Er gaven zich maar liefst 17 jeugdleden op voor deze spannende partij. Begeleid door trainer Benjamin van der Mossel kaatsten de middelste 5 jeugdleden elke ronde met iemand anders. Elk mocht 4x strijden om zoveel mogelijk eersten zien te krijgen binnen de 10 min.

De kabouters speelden het Amerikaanse spel. Hier moesten de kaatsertjes zoveel mogelijk ballen over de achterlijn zien te krijgen. Hier werd  vooral de opslag beoefend en het keren van de bal met hier en daar een ratslagje en pirouetje tussendoor. Na 3 x keer gespeeld te hebben, werden de overwinningen bij elkaar opgeteld en een ieder beloond met een prachtige medaille!

Kabouters
1e prijs: Dennie van der Meij, Sybren Jensma en Redmer Porte

Middelste  jeugd
1e prijs: Emma Porte
2e prijs: Rienk van der Meij

De oudste jeugd had op het veld ernaast de wekelijkse training van Kevin Jordi Hiemstra. De meeste van deze kaatsers bezoeken met grote regelmaat de federatiepartijen.KNKB partij Pupillen Jongens B-klasse te Oude Bildtzijl 12 mei 2019

1e prijs:
Karst Hoekstra BLIJE
Stef van Steen GROU

2e prijs: 
Dennis Bida DRONRYP
Jelle Jan Dijkstra MORRA

3e prijs: Partuur 13
Johan Gaastra KUBAARD
Jorrit Buwalda FRANEKER

1e prijs verliezersronde:
Edwin Arjen Yska BOLSWARD
Stijn Feenstra EXMORRA A-Klasse Poulekaatsen1e prijs:Sjoerd van der Schaar OUDEBILDTZIJLLieuwe van der Kamp NIJLAND 2e prijs:Jorrit Palma TZUMJelte de Jong MENAAM


Federatiepartij Britsum 11 mei 2019

Welpen
1e prijs (7 partuur): Mart Roersma, Stiens – Emma Porte, Oude Bildtzijl

Pupillen
2e prijs (9 partuur): Tycho Kuijer,Stiens en Ruben Helfferich, Oude Bildtzijl
Verliezersronde:
1e prijs Jorn de Vries, Oude Bildtzijl en Elbrich Boonstra, Stiens

Schooljeugd
1e prijs(8 partuur): Sjoerd van der Schaar, Oude Bildtzijl, Marije Anema, Hallum
Verliezersronde:
2e prijs Rick Peperkamp, Oude Bildtzijl en Bouke Jansen, StiensFederatiekaatsen 3 mei te Oude Bildtzijl

Welpen
1e prijs Lotte-Ytje Hoekstra en Jantine Ritsma
2e prijs Jesse Hiemstra en Lieke Triemstra
1e verl. Rimar Kaper en Lieke Poelstra

Pupillen
1e prijs Douwe Tiede Anema en Alexander Teitsma
2e prijs Rikst Grypstra en Dirk Boonstra
1e verliezersronde Jarno Tjepkema en Pieter Hoogland

Schooljeugd
1e prijs Sieb Tjepkema en Karst Hoekstra
2e prijs Martin Tjepkema en Jeffrey Drost
3e prijs Rick Peperkamp en Dido Iedema
1e verl. Jarno Andringa en Bauke Jetze Kalsbeek

Jeugd
1e prijs Rick Hayma, Giancarlo Teitsma en Edwin de Vries
2e prijs Hessel van der Molen en Sytse JoutaJeugdtrainen en Seniorencompetitie

Het aankomende seizoen begint weer op woensdag 24 april!
Woensdag 18.00 – 19.00 uur jeugdtraining (een ieder is van harte welkom!). 
Woensdag vanaf 19.30 uur competitie senioren dames en heren 

Op de woensdagavond vanaf 7 mei zal er onder leiding van Gosse Faber een 10-tal trainingen worden verzorgd voor de dames. Gosse Faber is een zeer ervaren trainer die niet alleen zijn kennis deelt, maar ook zelf nog actief kaatser is in Stiens. 
45 minuten training met daarna nog een partijtje kaatsen. Ook geschikt voor niet-kaatsers


Geskidenis Sportterain

Lees hier een interessant stuk over de ‘Geskidenis fan ’t sportterrain’ van Sytse Keizer


WK Voetbalkaatsen 2018: groot succes!

De 6e editie van het WK Voetbalkaatsen afgelopen zaterdag was een groot succes. In voorgaande edities waren er voornamelijk deelnemende parturen uit Oude Bildtzijl waarbij het maximum 14 was. Deze keer waren er maar liefst 28 parturen uit vele dorpen. Het winnende partuur was De Rode Ster uit Stiens dat oud-wereldkampioen Garagebedrijf Ten Kate uit Oude Bildtzijl versloeg.

In 2011 bedacht Anne Polstra deze bijzondere sport: een combinatie van kaatsen en voetbal. Met een handvol mannen van zowel V.V. Ouwe Syl als KV De Kolk werd het opgepakt en groots neergezet. Niet als een leuk toernooitje, maar direct als een wereldkampioenschap. Onder het mom van: Als je het doet, moet je het ook goed doen. Hoewel er een behoorlijk deelnemend aantal parturen was, was het internationale tintje vooral te danken aan deelnemers met Turkse en Surinaamse roots. De regels van het kaatsen was hen echter een raadsel. In de daaropvolgende jaren waren het vooral parturen uit Ouwe Syl en omliggende dorpen, die bestonden uit voetballers met kennis van de kaatsregels. De volgende stap was een groot aantal parturen.

Het volharden in het organiseren van het WK Voetbalkaatsen door KV De Kolk en V.V. Ouwe Syl heeft uiteindelijk gewerkt. In de 1e jaren was het nog wel eens trekken en sleuren aan mensen om mee te doen aan dit bijzondere spelletje. Het deelnemersveld varieerde vanaf 2012 tussen 9 en 14 parturen. Vorig jaar heeft het vervroegen van de aanvangstijd naar 10.00 uur gewerkt. Mede hierdoor waren er parturen uit Stiens en Hallum, die tot het eind meestreden en vooral meefeesten. Vervolgens heeft dit weer geleid tot enthousiasme in deze en andere dorpen. Hierdoor waren er deze keer 4 parturen uit Stiens, 5 uit Hallum en 3 uit Menaldum. Behalve deze dorpen waren Arum, Groningen, Britsum, Finkum en uiteraard Ouwe Syl vertegenwoordigd.

Direct in de 1e omloop was al duidelijk dat veel parturen aan elkaar gewaagd waren. Er waren enkele grote uitslagen, maar bijna de helft van de wedstrijden waren direct al spannend. O.a. een potentiële kampioen met toppers uit Ouwe Syl (De Puta’s: Jelmer, Auke H en Berry Mollema) mochten door naar de verliezersronde.

In de 2e ronde was er sprake van een rasechte kraker. De wereldkampioenen van 2017 (Autoschade Wassenaar uit Menaldum – Pierre Algra, Tycho de Groot & Cees Terpstra) tegen de wereldkampioenen van 2012 (Polstars uit Ouwe Syl – Anne &, Tjeerd Polstra met zwager Matthijs Rienks). Met alles op de telegraaf werd het veld ruim gemaakt om de volle aandacht op de beslissende kaats te leggen: helaas voor Ouwe Syl waren het de (dan nog) huidige wereldkampioenen die naar de volgende omloop door gingen.

Ook in de verliezersronde zaten boeiende wedstrijden. De oudjes van de Drek Boys gingen er net af tegen Arum en de Helpmannen (talenten uit Groningen) wonnen net van een partuur uit Stiens. Ook was er een kaatslegende actief: Sake Porte (ondersteunt door zijn dochters). Helaas verloor de familie Porte net van De Puta’s.

In de kwartfinale van de winnaars gingen de kampioenen van 2017 (Autoschade Wassenaar) eraf tegen de kampioenen van 2015 en 2016 (Garagebedrijf Ten Kate). Het topteam uit Stiens (De Rode Ster) won net van de Skutters 2 uit Hallum. In de halve finale waren Rode Ster en Garage Ten Kate te sterk voor Biemteam uit Hallum en Foarut 2 uit Menaldum.

Zoals het hoort bij een WK werden de finalisten bij zowel de verliezersronde als de winnaars onder groot gejuich van het publiek onthaald toen zij de finale arena betraden. Spreekstalmeester Jitse Porte wist het publiek en de spelers enthousiast te maken om er fraaie finales van te maken.

De finale van de verliezersronde ging tussen Finkum en Arum waarin de Arummers aan het langste eind trokken. Zij sleepten de 1e prijs in de verliezersronde binnen dankzij een 4-5 (2-6) overwinning.

De strijd om het wereldkampioenschap was helaas minder spannend dan de eerdere wedstrijden. De strijders van Ten Kate leken moegespeeld, waarbij wellicht het leeftijdsverschil (3 spelers van 35+ van Ouwe Syl) een rol speelde. De mannen van De Rode Ster bestonden uit spelers van sc Stiens 1 (Jorrit Bergsma, Almer Hietkamp & Huub Klijnsma) en zijn jong, energiek en talentvol. Buiten deze kwaliteiten zijn het ook nog mannen die er een feest van weten te maken, dus een betere wereldkampioen kan deze sport zich niet wensen. Met 1-5 (2-6) mogen de Stiensers zich een jaar lang wereldkampioen noemen. Met de belofte dat ze volgend jaar de titel komen verdedigen bleef het nog lang onrustig in een beregezellig Ouwe Syl!


Steltsy kaatsen

Zondag 27 mei organiseert KV de Kolk het Steltsykaatsen voor senioren
Aanvang: 13.00 uur
Opgave: 06-51108140 of 06-29442393


 


UITNODIGING LEDENVERGADERING

op zaterdag 7 april 2018

in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,

aanvang: 20.00 uur

__________________________________________________

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering d.d. 18 maart 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018

6. Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2017 heren (A-, B-, en C-klasse)

Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2017 dames

7. Bestuur

8. Wedstrijdagenda en trainingen

9. Rondvraag

10. Sluiting

_____________________________________________________________________________

NA DE VERGADERING PRESENTEREN WE DE NIEUWE CLUBKLEDING

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KV De Kolk

 


KV de Kolk Fanshop

Voor het nieuwe seizoen mogen we TMR Foodmaintenance verwelkomen als nieuwe kledingsponsor. TMR is gespecialiseerd in constructiewerk, reparaties en onderhoud van uw hele machinepark. Samen met TMR vormt KV de Kolk een ijzersterk team!! U heeft de volgende mogelijkheden:

Kleding: Kosten:

Shirt+Broek €40,-

Trainingspak €30,-

Trainingspak, broekje, shirt €70,- Kledingmaten: 1-164, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL De mogelijk is er om na 1 jaar de kleding te retourneren, daarbij heeft u recht op €20 euro retour. Daarna bent u zelf eigenaar.


 

Banketletteractie

Op maandag 27 november 2017 gaan we namens KV De Kolk weer banketletters verkopen.

Omdat we hierbij wel wat hulp kunnen gebruiken, willen we jullie vragen wie er op 27 november vanaf 18.30 uur tijd en zin heeft om samen met ons het dorp door te gaan om de banketletters te verkopen. De ervaring leert dat we binnen anderhalf uur klaar kunnen zijn.
 

Wil je als je kunt/wilt helpen je hiervoor uiterlijk woensdag 22 november a.s. via mij aanmelden ?

Alvast heel erg bedankt !

Groeten,
namens het bestuur,

Nynke

Nachtkaatsen erges in september

In de nacht van zaterdag en zondag werd bij KV de Kolk het nachtkaatsen gehouden. Op initiatief van enkele dames wordt deze seizoenafsluiting georganiseerd. Dit jaar werd het bestuur verrast door de initiatiefnemers met een deelnemersveld van maar liefst 33 kaatsers. De dames hadden maar één eis we willen allemaal 3 keer kaatsen, met elke ronde andere kaatsers.

Op het allerlaatste moment werd er nog besloten om het één en ander op te bouwen voor het nachtkaatsen. Het veld met 4 perken werd door de vrijwilligers in 20 minuten aangelegd, een makkie werd er geroepen. Anderen beweerde dat we met onze kwaliteiten wel grotere projecten aan konden. Er werd gelijk op ingespeeld door de tent van zolder te halen. Zeer gedreven werden de buizen en doeken uit de dozen geslingerd. Na 5 minuten bleek het frame niet goed in elkaar te zitten en werd er hier en daar een buis verplaatst en bijna opmaat gezaagd. Het optimisme van enkele minuten daarvoor was verdwenen, de deelnemers aan het nachtkaatsen stroomden toe en werden getuige van een bouwteam met een Ikea tekening tussen hun in. De vrijwilligers van KV de Kolk waren toe aan vakantie was de conclusie na het opbouwen van de tent.

Door het ingevoerde systeem van de dames werd er door het wedstrijdsecretariaat de gehele avond/nacht gepuzzeld om er gelijkwaardige wedstrijden van te maken. Het meesterbrein wist door deze strategie bijna alle partijen op 5-4 of 5-5 te laten eindigen. Daarbij werd er gekaatst met de dikke bal, dat voor alle deelnemers extra veel mogelijkheden geeft om het tussenspel in leven te houden. Er werd met regelmaat met veel gehijg en al glijdend de uiterste inspanning verricht om de bal een oplawaai te geven. We zijn er nu wel achter gekomen dat deze wedstrijd wel degelijk de titel ‘Nachtkaatsen’ mag dragen. De wedstrijden werden iets over 2 uur beslist. De echte nachtdieren lieten zien nog goed te kunnen functioneren zo laat op de avond, andere probeerden zichzelf overeind te houden met snert en energydrank.

De uitslagen van het nachtkaatsen 2017:

C – klasse:   1e prijs : Frans Hooghiemstra   2e prijs: Jan Hibma   3e prijs: Jasper Tjepkema   4e prijs: Elisabeth Wijbenga

B – klasse:   1e prijs : Rein Spoelhof   2e prijs: Jenne Talsma   3e prijs: Randy Plantenga   4e prijs: Erik Jan Wassenaar

A– klasse:    1e prijs : Arjen Bouma   2e prijs: Angela Donga   3e prijs: Riemer Hoekstra   4e prijs: Romke Swart

« van 2 »

 

Sytse Keizer- kaatspertij met 66 kines en prachtig weer  1 september 2017

Op frijdeg 1 septimber is de Sytse Keizer-kaatspertij weer houwen. De deelname waar met 66 (!) kines deuze keer wel heel groat deur ’n goeie timing en foorberaiding fan de organiserende kv. de Kolk. Dut tiidstip fan de lêste frijdeg foordat de skoalen beginne, sil ’n fast richtpunt worre foor deuze pertij in de kaatsagenda.

Na ’t sukses fan forig jaar worde ok deuze keer weer nou foor de tweede keer ’t Amerikaans spel foor de “kabouters” útfoerd. ’n Twintigtal fan de jongste kategory deden hier met folle overgave an met, begelaid deur Jantsy, Hermanna en Melanie. De kebouters kaatsten 4 keer in ferskillende samenstellings en die kregen allegaar de herinneringsmedalje met naar huus.

In de andere 3 kategorieën worde as fanouds weer fanatyk dos ok sportyf kaatst, met ok 20 kaats(t)ers bij de welpen,(skaidsrechters: Herta Miedema en Margriet Koelmans) , 18 bij de pupillen (skaidsrechter: Jitse Porte) en 8 bij de skoaljeugd. De drie fel begeerde wisselbekers (1 per kategory) stonnen der útnoadigend te blinken in ‘e son.

Na de 1e omloop kregen se fan Joukje Dijkstra – Rodenhuis weer de tradisjonele reketten (ijsko’s) die’t met ’t mooie sonnige weer welkom waren.

Na de leste slagen konnen wy ok drie nije keunings netere op ‘e listen, kyk maar naar de útslagen:

Welpen:

Ferliezersronde:

1e priis: Elias Albert Lap en Emma Porte

2e priis: Roelof Schuiling en Welmoed van der Wielen

Winnersronde:

1e priis: Jorn de Vries (Keuning) en Lieke Poelstra

2e priis: Pieter Harke Miedema en Merit Wijbenga

3e priis: Lotte Ytje Hoekstra en Jaro Hooghiemstra

 

Pupillen:

Ferliezersronde:

1e priis: Rick Peperkamp en Jarno Post

2e priis: Marije Bokma en Levi Bouma

Winnersronde:

1e priis: Karst Hoekstra (Keuning) en Dylan van der Heide

2e priis: Sjoerd van der Schaar en Tom Gerritsen

3e priis: Eelco Meijer en Erik van der Meer

Skoaljeugd:

1e priis: Giancarlo Teitsma (Keuning) en Lisl van der Schaar.

2e priis: Wybe Kor Pijnacker en Jolien Gerritsen
De andere 18 sonder priis, kregen dos ’n herrineringsmedalje met.

Alle frijwilligers bedankt en ant folgend jaar op ‘e Syl.

Sytse Keizer

« van 5 »

Wilde Nije Mof Partij 26 augustus 2017

Afgelopen zaterdag, 26 augustus, werd voor de tweede keer de Nije Mof partij verkaatst.. Er werd bij de dames gekaatst in een poule-systeem en bij de heren met winnaar- en verliezerronde. Bij de dames mocht het partuur van Margriet Koelmans, Fenna Zeinstra en Leonie Zeinstra zich uitroepen als winnaar, nadat de concurrentie het in de laatste wedstrijd liet afweten. Hendrik Jorritsma, Pieter van Althuis en Marten Feenstra wisten nipt bij de heren te winnen met een magistrale bovenslag van Marten met alles aan de hang.

Na het veldleggen op de vrijdagavond werd de loting voor lokale toppers Sietse, Falko en Rein een jongensdroom. Na lang aandringen wilden ze de gok nemen om toch mee te doen, notaris Jouke wist het op papier favoriete team te loten tegen de lokale toppers. Met kreten als; “Die pakke we wel”, “..onze boogballen binne se toch niet went…” en “Nou staan we toch nagges op de PC”, werd door de notaris de loting afrond. Het andere partuur van KV de Kolk zag met een scheef oog naar de tweede omloop waarin zij of Sietse, Falko en Rein tegen kwamen of het op papier favoriete partuur.

Een dag zoals deze komt tot stand doordat sponsoren de moeite nemen om zich te koppelen aan deze speciale partij, waarin de sport met traditie en plezier in stand wordt gehouden. Wij danken daarom dan ook de volgende sponsoren:

 • Trekkermarkt.nl
 • Mexport
 • Hoeve Noordveld
 • Mts. Van der Schaar-Miedema
 • George Pars Graanhandel BV
 • De Mars agrarische makelaardij
 • Meesterschilders Friesland BV
 • Jensma Agro
 • Mts. Schuiling

De volgende ochtend, zaterdag 26 augustus, kwamen de eerste gespannen koppies de hoek omzetten van het kaatshokje. Het was een weer zien van oud bekenden en helden van toen. Bij de dames was na de eerste wedstrijd wel duidelijk dat het nog lang niet bekend was wie zichzelf als winnaar kon uitroepen. Bij de heren bleek al snel dat 2 parturen het moesten uit maken in de finale. Het partuur van Hendrik Jorritsma wist in 1,5 uur twee teams (afkomstig van KV de Kolk) uit te schakelen zonder een bordje tegen te krijgen. Grote voordeel was wel dat we er vanaf half 12 weer 6 vrijwilligers bij hadden. Het partuur van Gerrit Meijer, Bareld Bos en invaller Age wist zich ook tot in de finale te knokken, waarin ze het op papier favoriete partuur tegen kwamen. Het bleef erg lang spannend waarin over en weer mooi werd gekaatst.

Bij de dames bleek dat bij de laatste ronde er door het partuur van Margriet en het partuur van Anna Ennema, Jannica van der Ploeg en Fiera de Vries gewonnen moest worden. Het laatst genoemde partuur liep averij op doordat Melanie van der Mossel, Emma Zuidema en Joukje Anema een paar bordjes wist te pakken, hierdoor werd op tegen eersten de winnaars bekend. Deze mooie kaatsdag werd afgesloten door de band NJISK, die tot hun grote verbazing er achter kwamen dat kaatsers ook erg muzikaal zijn.

Tot volgend jaar!

« van 6 »

Straatkaatsen Senioren


Federatiewedstrijd Hijum/Feinsum 8 juli 2017

Welpen 24 deelnemers

Winnaars ronde
2e prijs Dirk Boonstra Oude Bildtzijl en Silke Bierma Ferwert

Pupillen 16 deelnemers
Verliezers ronde
1e prijs Dries Groenewoud Stiens en Rienk Boonstra Oude Bildtzijl


KNKB partij Schoolmeisjes V.F. 16 juli Oude Bildtzijl

12 partuur

1e prijs: Partuur 10
Julia Marthine Rienks DRONRYP
Marije Bodde GROU
Jessie Rekker BOLSWARD

2e prijs: Partuur 7
Senne Idsardi DRONRYP
Geertje Bijlsma WOUTERSWOUDE
Anna-Dieuwke Dijkstra LEEUWARDEN

3e prijs: Partuur 3
Sigrid Post SEXBIERUM
Marlies Bonnema WINSUM FR
Larissa Smink MAKKUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 9
Iris Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Gerde Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Foke Jil Bakker TERSOAL

« van 3 »

Straatkaatsen Jeugd Ouwe-Syl

Woensdag 12 juli organiseerde KV de Kolk weer de jaarlijkse straatkaatswedstrijd voor de jeugd. Onder de begeleiding van Kevin, Benjamin , Melanie, Melissa en Jantje kaatsten de 28 deelnemers in drie categorieën. De jongste jeugd speelde het Amerikaanse kaatsspel waarbij ze allen als winnaars werden bekroond met een medaille.

Winnaars oudste categorie 6 partuur:

1e prijs: Rik Peperkamp, Jorn de Vries

2e prijs: Rienk Boonstra, Valentino van der Velde

3e prijs: Martin Tjepkema, Sam van der Laan
Winnaars middelste categorie 3 partuur:

1e prijs: Roelof Schuiling, Merit Wijbenga

« van 3 »

Federatiewedstrijd Oude Leije 24 juni 2017

Welpen 20 deelnemers
Winnaars ronde
3e prijs Iris Terpstra Hallum en Dirk Boonstra Oude Bildtzijl (ontbreekt op foto)
Verliezers ronde
1e prijs Sam van der Laan Oude Bildtzijl en Ymte Roersma Stiens
2e prijs Bauke Janse Stiens en Emma Porte Oude Bildtzijl

Pupillen 16 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sterre Cuperus Oude Leije en Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl

Schooljeugd 12 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sietse Jouta Haqllum met Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl

 


Pleinkaatsen Froubuurt 24 juni 207

1e Prijs Bowe Elings


Autoschade Wassenaar Menaam kroont zich tot Wereldkampioen Voetbalkaatsen 2017

Zaterdag 17 juni organiseerden K.V. De Kolk en V.V. Ouwe Syl voor de 5de maal het Wereldkampioenschap Voetbalkaatsen. In de tijden van dorpsfeesten, slotdagen/teamuitjes/toernooien van voetbalverenigingen en het kaatsseizoen ook alweer onderweg is, kon de organisatie trots zijn op een mooie lijst met 12 parturen. Met parturen uit Vrouwenparochie, een Bildtse mengelmoes, Stiensers, Hallumers, Groningers, Menaldumers en natuurlijk Ouwe Sylsters was het een mooi deelnemersveld. Er werd in 3 poules met elk 4 ploegen gestreden om als winnaar in de poule te eindigen. Dan ging je door naar de halve finale + de beste nummer 2.

Om 10.00 uur opende Jitse de partij en kon er door elke poule met de wedstrijden worden begonnen.
In Poule A streden De Drek Boys, You Winsom, You loose Some!, Autoschade Wassenaar Menaam en Garage Ten Kate voor de poulewinst. De partij om de 3de en 4de plaats in deze poule tussen You Winsome, You Loose Some en De Drek Boys was een prachtige partij, waarbij uiteindelijk De Drek Boys aan het langste eind trokken. De beide autobedrijven hadden beide 2x gewonnen en streden in een spannende partij om de poulewinst. Bij beide parturen was er ook de focus om zoveel mogelijk eersten te verzamelen, want mocht er verloren worden, dan zou hier de beste nr. 2 wel eens uit kunnen rollen. Garage Ten Kate won deze partij met 5-4 en was dus geplaatst voor de halve finale. Autoschade Wassenaar Menaam werd uiteindelijk de beste nummer 2 van alle de 3 poules.

In Poule B zaten de parturen F.C. Blue Balls, Nattegeiten, De Skutters en Berry’s Butsers. Iemand van de organisatie was zelf even vergeten dat het om 10.00 uur begon en dus werd ‘Good Old” en voormalig Wereldkampioen Johan Helfferich ter elfder ure als stand in aan Berry’s Butsers toegevoegd. De Skutters wisten alle 3 de poulewedstrijden te winnen. De Blue Balls hadden op het Vrouwbuurster veld al aardig geoefend, maar konden ondanks enkele fraaie partijen toch geen echte potten breken. Berry’s Butsers werden 2de in de poule, maar had te weinig punten om als beste nummer 2 door te gaan.

Poule C bestond uit De Verloterij.nl, F.C. Red Balls, De Rode Ster en Groningen Boppe. Een zeer sterke poule met onder andere mannen van CVO en in de Verloterij voormalig Wereldkampioen Anne Polstra en de 2 routiniers Gerard de Vries en Tjeerd Polstra, in het team van De Rode Ster zaten 2de klas voetballers uit Stiens en de verrassing Groningen Boppe met boordevol talentvolle voetballers. Het team Groningen Boppe bleek de sterkste van deze poule.

De halve finales werden geloot en dit zijn de uitslagen :
Groningen Boppe – Garage Ten Kate > winst voor Groningen Boppe
Autoschade Wassenaar Menaam – De Skutters > winst voor Autoschade Wassenaar Menaam
De wedstrijd om de 3de plaats tussen Garage Ten Kate –  De Skutters werd vrij eenvoudig gewonnen door Garage Ten Kate.
De finale tussen Autoschade Wassenaar Menaam – Groningen Boppe leek op een zeer eenzijdige overwinning uit te draaien voor de Groningers. De Groningers waren oppermachtig en vooral de achterinse van de Groningers bleek over een fluwelen trap te beschikken. Hier had hij onder andere in de halve finale 2-voudig Wereldkampioen Garage Ten Kate mee onschadelijk gemaakt. De Menamers gaven echter niet op en wisten na een 5-2 achterstand, bordje voor bordje terug te komen en uiteindelijk de wedstrijd en ook de Wereldtitel binnen te slepen.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie van het Voetbalkaatsen. De Stiensers beloofden om volgend jaar zeker terug te komen en daar is de organisatie zeer tevreden over, aangezien deze heren mede zorgden voor een prachtige afterparty!

Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt!

K.V. De Kolk & V.V. Ouwe Syl

« van 4 »

Federatiewedstrijd Jelsum/Cornjum 9 juni 2017

Welpen 13 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl met Lotte Ytsje Hoekstra van Stiens

Verliezers ronde
1e prijs Rainer de Groot Ferwert met Jorn de Vries van Oude Bildtzijl

Pupillen 7 deelnemers
3 keer loten individueel klassement
1e prijs Rienk Boonstra Oude Bildtzijl


Federatiewedstrijd Blija 19 mei 2017

Pupillen 13 deelnemers

Winnaars ronde
2e prijs Sterre Cuperus Oude Leije, Douwe Jente Wijbenga Nij Altoena en Eelco Meijer Hallum

Verliezers ronde
2e Prijs Rick Peperkamp Oude Bildtzijl en Ineke de Vries Hallum


Jubileumboek van KV de Kolk online

Het volledige boek is nu te bekijken via deze website, ga naar ‘Historie’ om het te bekijken of klik hier.


 


 

Zondag 28 mei organiseert KV de Kolk het steltsykaatsen voor senioren.
Aanvang: 13.00 uur
Opgave: 06-51108140 of 06-29442393

 

Hopelijk zien we je zondag op het kaatsveld!

 

Federatiewedstrijd Oude Bildtzijl 6 mei 2017

Welpen 16 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sophie Kroondijk st. Anna met Douwe Tiede Anema Hallum

2e prijs Karst Hoekstra Blije met Rixt Grijpstra Feinsum
3e prijs Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl met Fedde de Beer Hallum
Verliezers ronde
1e prijs Eelco Meijer Hallum met Iris Terpstra Hallum
2e prijs Jorn de Vries met Rainer de Groot Ferwert

Pupillen 11 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Elske van Staten Feinsum met Sieb Tjepkema Hallum
2e prijs Mayke Boonstra Stiens met Rick Peperkamp Oude Bildtzijl
Verliezers ronde
1e prijs Dries Groenewoud Oude Leije met Douwe Jente Wijbenga Nij Altoena

Schooljeugd 10 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Geart Pijnacker Ferwert met Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl
2e prijs Justin de Vries met Sietse Jouta beide uit Hallum
Verliezers ronde
1e prijs Jordi Polet en Renske Anema beide uit Hallum

Jongens/Meisjes 6 deelnemers
Poule Kaatsen
1e prijs Joukje Annema Stiens met Jesse Kroondijk St. Anna.


Competitie en Trainen

Het competitie kaatsen begint op 19 april om 19:30 uur.
Ook het trainen begint op woensdag 19 april, dit is van 18:00 tot 19:00 uur
En verder:
Maandag 3 april begint de federatie weer met de  10 trainingen op het veld, evenals vorig seizoen weer onder leiding van Sikke Meijer.
Het is dit jaar op het kaatsveld van Oude Biltzijl.
Dus geef je op !!! Iedereen is welkom, al heb je nog niet federatie gekaatst. Ook Kabouters zijn welkom. Afhankelijk van de opgave worden er twee ploegen gemaakt.
Tijd: 18.30 – 19.30 uur.
Kosten € 10,-
De voetballers die tot 19.00 uur training hebben zijn om 19.00 uur ook nog van harte welkom om aan te sluiten.

Opgave via mail tuskenwaedenie@gmail.com
of via Herta: 06-11018177 herta@mts-vanderschaar.nl

UITNODIGING
LEDENVERGADERING
op zaterdag 18 maart 2017
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uur
__________________________________________________

A G E N D A :

 1. Opening
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Notulen ledenvergadering d.d. 26 maart 2016
  • Jaarverslag 2016
  • Financieel verslag 2016 en begroting 2017
 • Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2016 heren (A-, B-, en C-klasse)

Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2016 dames

  1. Bestuur
  1. Wedstrijdagenda en trainingen
  1. Rondvraag
 1. Sluiting

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid
om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KV De Kolk


 

De Poiesz Jeugd Sponsor Actie is Gestart!!!!!

 
Wij doen dit jaar mee aan de Poiesz jeugdsponsor actie. Deze actie wordt voor de twaalfde keer gehouden en dit jaar doet KV de Kolk mee in de Poiesz te Sint Annaparochie.
 
Deze Actie werkt met munten, doe deze Jeugd Sponsor Munten die je ontvangt bij je boodschappen in de koker van onze vereniging bij de Poiesz supermarkt in Sint Annaparochie. Bij producten in de aanbieding krijgt u munten en bij sommige ‘superaanbiedingen’ krijgt u er 10 of zelfs 15. Let op: de munten van voorgaande jaren zijn NIET meer geldig.

Seizoen 2016


Sytse Keizer-kaatspertij met ’t “Amerikaans spel foor de kebouters”

Op frijdeg 26 augustus worde op Ouwe-Syl weer de jaarlikse Sytse Keizerkaatspertij houden.
Deuze keer had de fertroude jeugdkaatspertij op ‘e Syl de primeur fan ’t “Amerikaans spel” bij de
jongste kategory, de kabouters. ’n Prachtig inisjatyf fan jeugdtreenster Melanie vd Mossel foor
’n leersem en mooi skouspul foor kaat(s)ers, femily en frinden. ’t “Amerikaans spel” is bedocht deur Hotze Rusticus as fariant op ‘t Europees spul, wat meer geskikt is foor ouwere kines SK)

’t Amerikaans spel wort deen op ’n feldsy , der’t drie of fier kines  teugenover nander staan. Die motte prebere de bâl over de achterlyn fan de teugenstanders te slaan. Je kinne de bâl hierbij kere of weromslaan neffens de kaatsregels. Je beginne weer met ’n opslag , der’t de bal foor ’t lest lêgen bleven isf. De treenster en Jantsy Hibma fersorgden de begelaiding.
Ok dut jaar weer ’n gemoedlike, sportive en gesellige overdâg, sonder wanklank , fral ok deur de
goeie organisasy fan Kv. de Kolk, de frijwilligers inkl. (Friso) Keizer jr. die foor ’t eerst as skaidsrechter/wedstriidlaider optrad. (bij de pupillen en skoalkines/-jeugd)
De kines gongen ok deuze keer niet met lege handen na huus, want elkeneen ferdient en krijt ’n priis ! Dut is meer dan de olympise gedacht, “metdoen is belangriker dan winnen”. Hier doen je met en krij je ok nag ’n anmoedingspriis !

De priiswinners ferdeeld over de 46 kines:
Kebouters (14 kines indifidujeel, poeltsys fan 3/4 in 4 rondes)

 1. (Goud)    Merrith Bouma
 2. (Sulver)   Yde (Messi) Bokma
 3. (Brôns)    Fenna Verbeek.

Welpen (8 pertuur, winners – en ferliezersronde)
’n Flotte, pertij met feul spannende standen
goed ferlopen deur Herta, Jitse en Margriet.
Winnersronde:

 1. Marye Bokma (Keuningin)
  Ymte Roersma
 2. Ineke de Vries
  Syb TjepkemaFerliezersronde:
 1. Eelco Meijer
  Karst Hoekstra
 2. Douwe Jente Wijbenga
  Jorn de VriesPupillen (4 pertuur, poeltsy-kaatsen)
  ’n Terechte winner met maar 3 teugen-eersten !
  Met ’n ferrassend herstel fan ‘t enige maisyspertuur !
  Na ’n  “walk-over“ (0-5, 0-6) de 2e priis met twee overwinnings:
 1. Dylan vd Heide (Keuning)
  Dries Groenewoud
 2. Gerjanne Bergsma
  Sterre Cuperus

Skoalkines/- jeugd (4 pertuur, poeltsy-kaatsen)
’n Lange , spannende striid tussen de twee sterkste perturen met de
pupillenkeuning fan forig jaar nag as pupil bij ’t groatere spul en weer
kroand tot Keuning deur Keizer !

 1. Rink-Rudmer Sterk (Keuning)
  Lisl vd Schaar
 2. Wybe Kor Pijnacker
  Giancarlo (Pelle) Teitsma

Ok de andere frijwilligers fan harte bedankt en ant folgend jaar !
Sytse Keizer


Geslaagde Nije Mof Pertij Oude Bildtzijl

Zondag 28 augustus organiseerde KV de Kolk te Oude Bildtzijl de Wilde nije mof pertij. Een vrije formatie partij  voor dames en heren met als prijzen waardebonnen voor nieuwe moffen,  in te leveren bij Cornelis Terpstra . Het was voor het eerst sinds lange tijd dat er weer een wilde partij op het Bildtse dorp werd gehouden. Uit alle windrichtingen  kwamen 8 parturen bij de dames en 19 bij de heren in actie.  Bij de dames was het trio (oud hoofklassers) Romy van der Veen , Hilda Tjepkema en Hendrike van der Schoot oppermachtig en kwamen zonder veel weerstand in de coniferen  terecht.
De kranswinnaars bij de heren, Rutmer van der Meer, Chris Wassenaar en Hendrik Engbrenhof daarentegen, moesten een extra tandje bijzetten. Zowel de 2e als de halve finale kaatsten zij 5 eersten gelijk. De halve finale konden Jan Koelmans, Hein Koelmans en Bart Stroosma de 5-4 voorsprong niet omzetten tot een overwinning. Dit tot grote  spijt van het Ouwe Sylster thuis publiek.
KV de Kolk kijkt tevreden  terug op  een zeer geslaagde dag dat werd mogelijk gemaakt door:

De Mars agrarisch makelaardij, Loodgieters&Installatiebedrijf Boonstra, Mexport , Jensma Agro, Mts. Vd Schaar-Miedema, Caravanverhuur Hoeve Noordveld, George Pars Graanhandel, vander Sluis-van der Zee-Kalmijn Advocaten, Gardenrobots.nl, Bakker Training/Therapie, Haijma Bike Totaal

Uitslagen Heren
Winnaars:
1e prijs: Rutmer van der Meer, Chris Wassenaar, Hendrik Engbrenghof
2e prijs: Jouwert Nicolai, Hendrik van der Meer, Kerst Walstra
3e prijs: Jan Koelmans, Hein Koelmans, Bart Stroosma

Verliezers:

1e prijs:Johan Meirink, Willem Rienks, Richard Olijnsma
2e prijs: Michel Nesse, Igor Kuiper, Hendrik Brandsma
3e prijs: Remco Keizer, Anne Peter Keizer, Jan Zwart

Dames
Winnaars:
1e prijs: Romy van der Veen, Hilda Tjepkema, Hendrike van der Schoot
2e prijs: Melanie van der Mossel, Annike Hoekstra
3e prijs: Margriet Koelmans, Renske Pollema, Rixt Bijlsma
4e prijs: Else Kingma, Anneke van der Woude, Aafke Tjepkema
Straatkaatsen 16 juli 2016


Schoolkaats kampioenschappen Het Bildt al vroeg beslist!

Afgelopen vrijdag, 3 juni, werd het schoolkaats kampioensschap al  voor de loting beslist. Door een tegenvallend aantal deelnemers, hoefde OBS `t Fonnemint geen directe concurrenten te verslaan. Wel stond er nog de sportieve plicht om de favoriete rol waar te maken.

Vrijdag 3 juni organiseerde KV de Kolk de voorrondes van Friese Schoolkaats kampioenschappen. Het was een hele klus om tot de 6 partuur te komen, waarmee we uiteindelijk van start konden gaan. Het deelnemersveld bestond uit een groot niveauverschil. KV de Kolk voorzitter Jitse Porte drukte één ieder op het hart dat het mooi was dat de voorrondes als nog verkaatst konden worden en dat plezier in de sport immers het aller mooist is.

SWS Ouwe Syl liet KV de Kolk  niet in de steek en was de enige basisschool die met een dames- en  heren partuur uitkwam.  De heren pakten een mooi eerste prijs in de verliezerronde. OBS ’t Fonnemint was met het partuur met Kjell Dijkstra, Jesse Kroondijk en Wessel Lep op voorhand al de uitverkorene. Zij mogen  Het Bildt vertegenwoordigen op de Kleine PC voor Basisscholen. Dit omdat zij de enige kaatsers waren die van de vereiste 18 meter op konden slaan. De Kleine PC wordt dit jaar verkaatst op 13 juni op het Sjûkelân, onder toeziend oog van het Koninklijke echtpaar .

Uitslag:
1 prijs:
OBS ’t Fonnemint

Kjell Dijkstra, Jesse Kroondijk, Wessel Lep

2e prijs:
CBS Slotschool 
Dido Iedema
Iwan Hiddinga

Verliezerronde
1e prijs:
SWS Ouwe-Syl
Rienk Boonstra
Sipke Kooistra
Remco Harstra


Federatiepartij Oude Leije 28 mei 2016

1e prijs Sjoerd van der Schaar

3e prijs Levi Bouma

3e prijs Quinty Spinhoven


Jeugdwedstrijd 25 mei

Woensdag 25 mei 2016 organiseerde KV de Kolk  haar eerste jeugdwedstrijd voor eigen leden. Tijdens het gebruikelijke trainingsuur werd er op deze dag gestreden om de meeste vooreersten. De allerjongsten speelden het Amerikaanse kaatsspel onder begeleiding van Melanie van der Mossel en de oudsten het traditioneel Friese kaatsspel onder begeleiding van Melissa Hiemstra.

De prijswinnaars:

1e prijs:
Jaro Hooghiemstra
Rienk Boonstra

2e prijs:
Jorn de Vries
Sam Torensma

3e prijs:
Dirk Boonstra
Rick de Vries

1e prijs:
Anna de Jong
Jan Andries van der Meij
Emma Porte

2e prijs:
Bowe Elings
Merit Wijbenga
Femke Reitsma


Federatiepartij Blije 20 mei 2016

Martin Tjepkema 2e prijs

Federatiepartij Hallum 14 mei 2016

Lisl van der Schaar 2e prijs


Federatiewedstrijd DEL Oude Bildtzijl 6 mei 2016

Afgelopen vrijdag 6 mei opende KV de kolk het seizoen met de eerste federatiepartij.
Om 15.00 uur  ging de jeugd van start onder ideale omstandigheden. Prachtig weer met zon en niet al te veel wind voor de opslagers en twee velden met 9 perken. Er deden maar liefst 37 kaatsers mee verdeeld over 3 categorieën.

Oude Bildtzijl was met maar liefst 8 deelnemers vertegenwoordigd waarvan vijf in de prijzen vielen. Zoals het er nu uitziet zijn er meer jeugdleden in aantocht.

Uitslagen:

Schooljeugd/Jeugd. Poule Kaatsen
1e prijs     Wybe Kor Pijnacker Ferwert en Lisl van der Schaar Oude Bildzijl
2e prijs     Justin de Vries Hallum en Milan Overeinder Stiens.

Pupillen
Winnaarsronde
1e  prijs    Edwin de Vries Hallum en Rienk Boonstra Oude Bildtzijl
2e  prijs    Marcha Broersma Stiens en Oane Willem Kolthof Froubuurt
3e  prijs    Elske van Straten Feinsum en Qinty Spinhoven Oude Bidtzijl
Verliezersronde
1e  prijs    Roan Vroom Britsum en Mayke Boonstra Stiens
2e  prijs    Rink Rudmer Sterk Berlikum en Jan Mark Jensma Hijum

Welpen
Winnaarsronde
1e  prijs    Jelvin Kaper St. Anna Parochie en Karst Hoekstra Blija
2e  prijs    Iwan Hiddinga St. Anna Parochie en Martin Tjepkema Oude Bildtzijl
Verliezersronde
1e  prijs    Jelmer Postma en Silke Bierma Ferwert
2e  prijs Marije Tineke Bokma Stiens en Rick Peperkamp Oude Bildzijl


Ledenvergadering

Zaterdag 26 maart 2016
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uurSeizoen 2015Teatsen is Verplaatst!

De Kaatsvereniging en Tennisvereniging
organiseren een
TEATS TOERNOOI

Wanneer? Zondag 23 augustus vanaf 13.00 uur
Locatie: Kaatsveld

Iedereen is welkom dus geef je op bij Jitse Porte

Graag een mailtje naar info@kvdekolk.nl


Harde strijd jeugd KV de Kolk

Woensdag 15 juli organiseerde KV de Kolk een straatkaatswedstrijd voor de jeugd. Ondanks de schoolvakantie waagden maar liefst 12 bikkels het erop om de strijd op de harde klinkers  aan te gaan.

Ingedeeld in 4 parturen van 3 kaatsers, kaatsten alle parturen  3 partijen van een  kwartier. Na driekwartier maakten Melissa en Melanie  de balans op. De familie Boonstra keerden huiswaarts  met maar liefst 2 kransen.

1e prijs: Quinty Spinhoven, Rienk Boonstra en Dirk Boonstra
2e prijs: Martin Tjepkema, Sam van der Laan en Jason van der Feen
3e prijs: Gerjanne Bergsma, Sjoerd van der Schaar en Jaro Hooghiemstra
4e prijs: Rick Peperkamp, Jarno Tjepkema en Emma Porte


Straatkaatsen Senioren

Afgelopen zaterdag 11 juli werd het straatkaatsen georganiseerd door KV de Kolk op een nieuwe locatie. De van Egmondstraat was deze editie het decor van het straatkaatsen. Er werd dit jaar door zowel de heren als door de dames gekaatst, afgelopen jaren waren er te weinig dames om deze klasse door te laten gaan. Er kwamen zaterdag 27 deelnemers in actie onder zomerse omstandigheden.

Het straatkaatsen staat bekend om zijn dikke gele bal en de wispelturige spelregels. Elk jaar vinden er op subtiele wijze aanpassingen in de spelregels door bestuursleden en kaatsers zelf. Dit jaar was er door het bestuur orde op zake gesteld en werden de gestelde regels zeer strak gehanteerd. Dit bleek aan het eind van de dag zijn vruchten af te werpen, want er werd zonder veel discussie gekaatst.

De dames kaatsten in poule verband, dat betekende dat elk partuur tegen elkaar moest spelen. Hierna werden de punten bij elkaar opgeteld. Echter na 2 partijen gekaatst te hebben, werd al snel duidelijk wie kans maakte op de podiumplaatsen. Margriet Koelmans, Jantje Hibma en Annet Bierma moesten het opnemen tegen Anneke van der Woude, Fintje Hibma en Dukke Torensma in de alles beslissende poulewedstrijd. Het partuur van Margriet Koelmans wist zichzelf te belonen door een zege van 5-4 te boeken op het partuur van Anneke en consorten.

De heren kaatsten in wedstrijdverband waar de verliezers van de eerste ronde verder konden gaan in de verliezerronde. Hein Koelmans, Johan van der Zee en de bijgelote Anne Peter Keizer bleken de uitblinker te zijn. Zij wonnen redelijk eenvoudig de finale in de verlizerronde, waarin vermeld mag worden dat de dappere Jasper Tjepkema zich niet liet imponeren door het verbale geweld van de jongelingen. Helaas, moest er na een enig weerstand toch het hoofd worden gebogen voor het partuur van Hein, Johan en Anne Peter. In de winnaarsronde wist het favoriete partuur van Jitse Porte, Tjeerd Polstra en tacticus Jan Hibma haar rol waar te maken in de finale tegen Oege Hessel Faber, Atte Hibma en Sytse Zijlstra. Opmerkelijk was dat de bijgelote Sytse Zijlstra 3x had verloren en toch op het podium mocht verschijnen voor zijn 2de plaats.

Al met al was het een zeer geslaagde dag, waar niet alleen de straat als ideale locatie mag worden gezien voor het straatkaatsen. Ook de oprit van Berend van Noord en de goede zorgen van gastvrouw Karin Minnema vielen bij iedereen letterlijk in de goede smaak.


Op 11 juli gaan we weer straat kaatsen!

Het is nog maar een dag of 10 en het volgende activiteit staat weer op de agenda. Straat kaatsen voor Jong en oud in de binnenstad van Ouwe Syl. Het groenteam is al bezig om de beklede straatstenen weer schoon te krijgen. Kortom er staat ons niets meer in de weg om er wat moois van te maken.

Jaarlijks wordt er in de binnenstad van Ouwe Syl gestreden om de gouden baksteen. Ook dit jaar zal de winnaar van vorig jaar weer de gouden baksteen in moeten leveren. Op zaterdag 11 juli start de jeugd om 13.00 uur met hun wedstrijden. Deze middag zal ongeveer tot 16.00 uur gaan duren, waarna de senioren het stokje zullen overnemen.
Indien jij, je kind of je pake-zegger zin heeft om mee te doen en haar steentje wil bijdragen. Geef je dan op voor 10 juli bij het bestuur van KV de Kolk, of mail/bel naar Jan Koelmans.

Jan_Koelmans@hotmail.com
06-29442393


Mooi kaatsweer Federatiepartij

Vrijdag 8 mei j.l. organiseerde KV de Kolk de eerste federatiewedstrijd door elkaar loten in Oude Bildtzijl. De kaatsers troffen prima weer in tegenstelling tot de voorgaande jaren bij de eerste federatiepartijen.
De Federatie had misschien wat meer deelname verwacht  maar desondanks kon er in vier categorieën worden gekaatst. Er deden maar liefst 5 kaatsers uit Ouwe Syl mee waarvan er twee in de prijzen mochten vallen.

De uitslagen:
Jeugd DEL Poulekaatsen Individueel 6 deelnemers
1e prijs  Wilke van der Meulen Stiens
2e prijs  Angela Donga Hallum
3e prijs  Benjamin van der Mossel  Froubuurt

Schooljeugd DEL Poulekaatsen 7 deelnemers
1e prijs  Rick van der Meer Lichtaard samen met Jelger van der Meulen van Stiens
2e prijs  Marco van Dijk  Ferwert samen met Inge Beijering van Hijum
Pupillen DEL Winnaars en Verl. Ronde  12 deelnemers
Verliezersronde:
1e prijs  Justin de Vries Hallum samen met Robin de Rooy van Oude Bildtzijl

Winnaarsronde:
1e prijs  Nynke Adema  Hallum samen met Jesse Stienstra van Oude Leije
2e prijs  Geart Pijnacker Ferwert samen met Sipke Kooistra van Oude Bildtzijl

Welpen DEL 8 deelnemers
1e prijs  Edwin de Vries Hallum samen met Maran Wierenga van Feinsum
2e prijs  Ineke de Vries van Hallum samen met Elske van Straten van Feinsum


Jeugdwedstrijd Succes

Woensdag 20 mei organiseerde KV de Kolk een wedstrijd tijdens het gebruikelijke trainingsuur voor de jeugd.Er gaven zich maar liefst 18 jeugdleden op voor deze spannende partij. Begeleid door trainster Melissa Hiemstra en haar broer Kevin werden de tweetallen tegenover elkaar gezet. In 15 minuten was het de bedoeling om zo veel punten te behalen. Na elk kwartier wisselende men van tegenstander en aan het einde van het uur werden de punten bij elkaar opgeteld.
Jongste jeugd
1e prijs: Emma Porte en Bowe Elings
2e prijs: Jaro Hooghiemstra en Anna de Jong
Oudste  jeugd
1e prijs: Levi Bouma, Robind de Rooij en Sjoerd van der Schaar
2e prijs: Rink Boonstra en Sam van der Laan


Het steltsy van kaatsseizoen 2015 is bekend!

Een spannende, alles beslissende finale gaf op de namiddag het verlossende antwoord. Hâns de Vries (Oudebildtzijl) en Fintsje Hibma (Sint Annaparochie) pakten op 17 mei de titel ” Steltsy van`t jaar” bij KV de Kolk.

Dit jaar werd het Steltsykaatsen op de zondagmiddag gehouden om iedereen de kans te geven zich hiervoor op te geven. Voornamelijk de kaatsers die ook druk zijn met het voetbal lieten het Steltsykaatsen aan zich voorbij gaan, wegens een  druk speelschema of opspelende blessures. Daar tegenover stonden er toch nog 10 koppels op de lijst.

Om één uur starten de eerste 6 koppels met hun wedstrijden, al snel bleek dat de harde Wester wind de baas was over de bal. Het was hard rennen om de bal op een gunstige plek te laten stoppen. De opslagers moesten al vroeg in het seizoen alle zeilen bij zetten om de bal in het vak van de tegenstander te krijgen. Enkele partijen waren daarom ook al snel voorbij met soms pijnlijk grote verschillen in het behaalde aantal punten.

Het duo Hein Koelmans en Renske Pollema liepen veilloos door de lijst, die hen in de finale bracht. Daarentegen moesten Hâns de Vries en Fintsje Hibma behoorlijk van zich afslaan. De halve finale tussen Hans & Fintsje en Jitse Porte & Herta Miedema bleek te hoog gegrepen te zijn voor Hâns en Fintsje, maar op een stand van 5-3 achter wisten ze deze achterstand tot een finaleplek om te buigen.
De finale tussen Hein&Renske en Hâns & Fintsje werd een mooi spektakel. Het duo Hein&Renske liep zeer vrolijk over het veld door het verloop van de wedstrijd. Totdat de 5-3 voorsprong  door het stugge koppel, Hans&Fintsje, vakkundig  tot een 5-5 werd gebracht. Het leek of het duo wind mee had, want de wedstrijd werd op simpele wijze naar de hand gezet.

Een prachtige eerste kaatswedstrijd van KV de Kolk werd met een waar prijzenspektakel afgesloten. De foto`s zeggen meer dan genoeg, de prijswinnaars konden hun geluk niet op.

Winnaars ronde:
1e prijs: Hâns de Vries&Fintsje Hibma
2e prijs: Hein Koelmans&Renske Pollema
3e prijs: Jitse Porte&Herta Miedema

Verliezer ronde:
1e prijs: Anne Peter Keizer&Margriet Koelmans
2e prijs: Berend van Noord&Anneke van der Woude


Opening seizoen KV de Kolk op 22 april!

Op 22 april gaat het seizoen weer van start voor alle leden van
KV de Kolk. Jeugdleden, seniorenheren en -dames zijn weer van
harte welkom om de eerste kaatsactiviteiten weer op te gaan pakken.

De jeugd van Ouwe Syl is woensdag 22 april weer van harte welkom
om onder leiding van Melissa Hiemstra en Melanie van der Mossel de kaatstrainingen te gaan volgen. De ervaren en enthousiaste trainers
hebben er weer zin in en hopen daarbij dat de kinderen weer massaal
naar de training komen. Kinderen, zet de datum maar snel bij jullie
ouders op de kalender. De training start om 18.00 uur.

De oudere leden, zowel voor de dames en heren, mogen hun kunsten
weer gaan vertonen op de spannendste dag van de week. Deze dag,
die door een speciaal aangestelde “voorzitter van één dag” wordt georganiseerd en geleid, staat weer helemaal in het teken van het
strijden om de wel begeerde competitiebeker in diverse klassen.

Voor meer informatie gaat u naar www.kvdekolk.nl of u wacht nog
enkele dagen op het nieuwe en bomvolle clubblad van KV de Kolk.

Kortom, komt allen aanstaande woensdag 22 april naar KV de Kolk.


UITNODIGING
LEDENVERGADERING

op zaterdag 28 maart 2015
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uur
_____________________________________________________________________________

A G E N D A :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering d.d. 22 maart 2014
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financieel verslag 2014 en begroting 2015
 6. Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2014: A-, B-, en C-klasse
 1. Bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar:   Daniël Blonk

 1. Verhoging contributie met ingang van 2016
 2. Wedstrijdagenda en trainingen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

___________________________________________________________________________

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid
om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom.
Bestuur KV De Kolk


Seizoen 2014


Banketletter actie

Op maandagavond 1 december 2014 organiseert KV De Kolk wederom haar jaarlijkse banketletter-verkoop-actie !
Een banketletter voor jezelf of verras collega’s, familie of vrienden met deze heerlijke letter.
Je kunt ons verwachten tussen 18.00 en 19.30 uur.


Ouwe-Syl – Skettens 2014Straatkaatsen Jeugd


Sytse Keizerpertij 2014


Teatsen verhuisd!

Het Teatsen is niet zaterdag
maar Zondag 24 augustus om 13:00 uur

Geef je op bij:
info@kvdekolk.nl
Jan Koelmans  tel: 06- 29442393
of bij Jitse Porte tel: 06-51108140


Steltsies massaal naar KV de KOLK