NIEUWS


25 augustus 2023 Sytze Keizer Pertij


Zaterdag 19 augustus 2023 Leeuwarden

KNKB Welpenjongens d.e.l.

A-klasse
2e prijs: Gerlof Schuiling OBZ, Jorrit Hardtholt


Zaterdag 12 augustus Berltsum
KNKB Schooljongens d.e.l. 

2e prijs: Jurre Dijkstra, Roelof Schuiling OBZ


Zaterdag 12 Augustus Broeksterwâld
KNKB Welpen jongens en meisjes d.e.l.

2e prijs A: Gerlof Schuiling OBZ, Freark Veldema

Herkansing
1e prijs: Mara Tjepkema OBZ, Dycke Wijnsma


Zondag 6 augustus Itens
NKB Welpenjongens d.e.l. B

1e prijs: Lennart Wagenaar, Redmer Porte OBZ


Zaterdag 5 augustus 2023 Ried
KNKB Pupillenjongens d.e.l. A – klasse

2e prijs: Jorrit Kroondijk, Goffe Jensma OBZ


Zaterdag 5 augustus 2023 Oude Bildtzijl

KNKB Schooljongens d.e.l. A / B

Zaterdag 5 augustus organiseerde KV de Kolk de KNKB schooljongenspartij. 16 parturen verdeeld over de A (4 parturen) en B klasse (11 parturen) konden direct om 10 uur los. De buienradar voorspelde in de middag pittige buien met onweer dus het was een kwestie van de vaart erin houden. Voor KV de Kolk stonden Roelof Schuiling en Bowe Elings op de lijst. Roelof stond sterk te kaatsen op en uit maar moest helaas de tweede omloop toch verlies geven. Bowe verloor de eerste omloop maar kon in de herkansing met een prachtige 2e prijs naar huis gaan.

Het weer was met ons gezind, zodra de laatste slag geslagen was, kwam de regen met bakken naar beneneden en konden het bestuur en de vrijwilligers tussen de onweerbuien het veld opruimen en naar binnenhalen. Met een tevreden gevoel kan het bestuur terugkijken op een geslaagde en sportieve kaatstdag. Keurmeesters, clubscheidsrechter, blokjelopers en bardames, erg bedankt!

A – klasse poulekaatsen
1e prijs: Laas van Dalfsen Nijland, Lieuwe van der Kamp Nijland
2e prijs: Jort de Kroon Dronryp, Jelke Veldhuis Raerd

B – klasse  11 partuur
1e prijs:  Rick van der Weerdt Makkum, Jetse Miedema Ternaard
2e prijs: Tiemen Dijkstra Arum, Melle Talsma Achlum
3e prijs: Douwe Wieling Vrouwenparochie, Jesse Vrieswijk Swichum

herkansing
1e prijs: Cas Nijman Leeuwarden, Siete Wassenaar Minnertsga
2e prijs: Bowe Elings St.Anneparochie, Jurre Dijkstra Dronryp


Het puntenklassement bij de meisjespupillen van de Federatie Tusken Waed en Ie
is gewonnen door Frouwkje Dijkstra.
Gefeliciteerd Frouwkje!


Zaterdag 29 juli Ferwert/Dokkum
Federatiepartij Jeugd

Welpenmeisjes:
1e prijs Henny Jensma, Oude Bildtzijl en Iris Tolsma

Herkansing:
1e prijs Else Vis en Janna Rixt van der Werff, Oude Bildtzijl

Pupillenmeisjes:
2e prijs Frouwkje Dijkstra, OBZ & Sietske Marije Westra

Jeugd:
1e prijs Karst Hoekstra, Rick Peperkamp OBZ en Emma Porte, OBZ
2e prijs Martin Tjepkema OBZ, Thimo van de Meulen en Gelbrich van der Leest


Zondag 23 juli 2023

Jelsum
KNKB Jongens d.e.l.
3e prijs: Eelco Meijer, Jarno Tjepkema Oude Bildtzijl, Jure Reitsma


Zweins
KNKB Schoolmeisjes d.e.l. A- klasse
1e prijs: Emma Porte Oude Bildtzijl, Hendrika Stegenga, Rikst Grijpstra


Witmarsum
KNKB Welpenjongens d.e.l. A- klasse
2e prijs: Oude Bildtzijl, Ids Koopal
B-klasse
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, Hendrik Hoekstra


Witmarsum
KNKB Pupillenjongens
1e prijs: Goffe Jensma Oude Bildtzijl, Roan Schaeffer


22 juli 2023 Jelsum      Federatiepartij

Welpen:
2e prijs: Marrit Zijlstra
3e prijs: Redmer Porte
1e prijs herk: Jasper Tjepkema

Schooljeugd:
3e prijs: Emma Porte

Jeugd:
2e prijs: Rick Peperkamp, Ilse vd Galien en Sjoerd vd Schaar


Zaterdag 15 juli Dokkum

KNKB Welpenjongens d.e.l.
3e prijs: Sybren Jensma, Jorrit Hardholt
Herkansing:
2e prijs: Redmer Porte, Freark Veldema

Welpenmeisjes
Herkansing:
1e prijs: Henny Jensma, Sinne Mous


Zondag 9 juli 2023 Winsum

KNKB Jongens d.e.l.

2 prijs: Sybrand Veldhuis, Tymen Bijlsma, Jarno Tjepkema
3e prijs: Martin Tjepkema, Daan Harkema, Sido Harkema
Herkansing:
2e prijs: Sjoerd van der Schaar, Johan Gaastra, Ruben Keizer


Zondag 9 juli 2023 Dronrijp

KNKB Welpenjongens d.e.l.
2e prijs: Redmer Porte , Max Menage
Herkansing:
1e prijs: Danny Terpstra, Jasper Tjepkema


7 juli 2023 Hijum

Federatie
Welpen
3e prijs: Marrit Zijlstra
3e prijs: Jurjen Dijkstra
herkansing:
1e prijs: Mara Tjepkema en Redmer Porte
2e prijs: Henny Jensma

Pupillen:
1e prijs: Goffw Jensma

Jeugd:
2e prijs: Rick Peperkamp en Jarno Tjepkema


Zondag 2 juli 2023 Tzum

KNKB Welpenjongens d.e.l. A- klasse
1e prijs: Alex Boonstra St. Jacobiparochie, Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl

B- klasse
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, Stijn Haaksma Dokkum

Herkansing
1e prijs: Sido Agema Ferwert, Redmer Porte Oude Bildtzijl


Zondag 2 juli 2023 Leeuwarden Oldehove

KNKB Jongens d.e.l. zachte bal

1e prijs: Nick van der Walt Sexbierum, Jens Kooistra Raerd, JarnoTjepkema Oude Bildtzijl


Polstars pakken in eigen huis WK titel voetbalkaatsen

Zaterdag 1 juli is de 10de editie van het WK Voetbalkaatsen op Oude Bildtzijl verkaatst. In 2011 bedacht Anne Polstra een combinatie tussen het kaatsen en voetbal, met ‘voetbalkaatsen’ was een nieuwe sport geboren. Sinds 2012 organiseren VV Ouwe Syl en de KV “De Kolk” een heus WK voetbalkaatsen. Het succesconcept is inmiddels ook door omliggende dorpen overgenomen.

De eerste julidag stond een mooi aantal van 20 parturen (van jong tot oud) op de lijst. De dag startte met regen maar na de eerste omloop begon het zienderogen op te klaren. Er werd fel en fanatiek gestreden, wat resulteerde in spannende potjes, met hier en daar alles aan de hang. Dit was ook het geval tijdens de finale tussen de Polstars uit Oude Bildtzijl en FC Apenmeeuw uit Berlikum. Het was smullen voor het publiek, met de kers op de taart dat de overwinning naar de thuisploeg ging. KV De Kolk en VV Ouwe Syl kunnen op een geslaagde jubileumeditie terugkijken.

Zowel spelers als toeschouwers genoten van een fraaie sportieve en vooral hele lange middag. Er kan gesteld worden dat het voetbalkaatsen na 10 jaar stevig op de Sylster kaart staat. Voor volgend jaar is de oproep aan de dames om zich massaal op te geven, zodat we een aparte damescategorie kunnen organiseren.

Uitslagen:
1e prijs: De Polstars
Tjeerd Polstra, Anne Polstra, Gerard de Vries

2e prijs: FC Apenmeeuw
Ruben Eijzenga, Thomas Dijkstra, Patrick Nauta

3e prijs: V.V. Bulten
Huub Kleinsma, Lieuwe de Boer, Rindert Reiding

Herkansing
1e prijs: V.V. Foarût
Menne Langhout, Tycho de Groot, Auke Grijpma

2e prijs: V.V. Arum
Willem Miedema, Wessel Hibma, Tim Jaarsma


Zaterdag 1 juli 2023 Menaem NK pupillenjongens

Gerlof Schuiling (welp) en Goffe Jensma kwamen zaterdag met z’n tweeen uit voor KV de Kolk. Eerste omloop kaatsten ze tegen  St. Jacobiparochie 2 wat ze met enig gemak wonnen met 5-2 6 – 4. De  2e omloop hadden ze Wommels tegenover hun. Met bijna altijd 6-6 in elke eerst moesten onze jongens uiteindelijk toch “belies jaen”  na een spannende strijd van 5-4 6-6. Goed gekaatst Goofe en Gerlof!


Zaterdag 1 juli 2023 Blije
Federatiepartij

Welpen:
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl
2e prijs herkansing: Geeske Jensma Oude Bildtzijl, Elske Tassebajof Jonkerslan

Jeugd:
2e prijs: Rick Peperkamp


Zaterdag 1 juli 2023 Hitzum

KNKB Schoolmeisjes d.e.l. B
1e Prijs: Emma Porte Oude Bildtzijl, Rianne van der Walt Sexbierum


Zondag 18 juni 2023 Irnsum          

KNKB Welpenmeisjes Afdeling + opstap
De eerste KNKB partij voor de dames!!!

1e prijs: Mara Tjepkema Oude Bildtzijl
3e prijs: Henny Jensma Oude Bildtzijl


18 juni 2023 Grou

KNKB Jongens d.e.l.
3e prijs:
Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl, Lieuwe van der Kamp Folsgearre, Karst Hoekstra Blije


Zondag 18 juni 2023 Irnsum

KNKB Welpenjongens Afdeling 3e prijs:
KV de Kolk Oude Bildtzijl Gerlof Schuiling, Jasper Tjepkema, Redmer Porte


Zondag 18 juni 2023 Ferwerd

Vrije Formatie Senioren
1e prijs: Rick Peperkamp Oude Bildtzijl


Zaterdag 17 juni 2023 Hallum

Federatie pupillen
1e prijs: Froukje Dijkstra Oude Bildtzijl


17 juni 2023 Hallum

Federatie Jongens
1e prijs: Sjoerd van der Schaar


Zaterdag 10 juni Scharnegoutum 

KNKB Welpenjongens d.e.l. 1e prijs:Redmer Porte


4 juni 2023 Vrouwenparochie Tinus Rusticuspartij


Zaterdag 3 juni 2023

KNKB Schooljongens d.e.l.
Herkansing: 1e prijs: Frans Oosterbaan Sneek, Roelof Schuiling Oude Bildtzijl


Zaterdag 3 juni 2023

KNKB Welpenjongens d.e.l.
Herkansing 1e prijs: Redmer Porte Oude Bildtzijl, Tjal Boomstra Sint Jacobiparochi


28 mei 2023 Weidum

KNKB Jongens d.e.l.
2e prijs: Martin Tjepkema Oude Bildtzijl, Lars Tijssen Reduzum, Hjalmar Dijkstra Sint Annaparochie
3e prijs: Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl, Johan Gaastra Kubaard, Durk BootsmaTirns


28 mei 2023 Herbaijum
KNKB Pupillenmeisjes d.e.l.
3e prijs: Frouwkje Dijkstra Oude Bildtzijl en Richt de Vries Sexbierum


28 mei 2023 Minnertsga
KNKB Welpen Jongens Afdeling
3e prijs: Oude Bildtzijl met Gerlof Schuiling, Sybren Jensma, Jurjen Dijkstra


28 mei Goënga
KNKB Schoolmeisjes d.e.l
1e prijs verliezersronde
Partuur 2: Emma Porte Oude Bildtzijl en Rianne Osinga Ingelum


Maar liefst 35 parturen deden er mee aan de dorpencompetitie van Tusken Waed en Ie in Alde Leije!!

Welpen:

1e prijs: Hallum met Hielke Hoekstra, Hendrik Hoekstra en Marco Mast
2e prijs: Ferwert met Ferre Westra, Hedzer Buursma en Sido Agema
3e prijs: Oudebildtzijl met Jasper Tjepkema en Hennie Jensma
4e prijs: Oudebildtzijl met Redmer Porte en Janne Rikst van der Werff

Pupillen:

1e prijs: Oudebildtzijl met Gerlof Schuiling en Goffe Jensma
2e prijs: Blije met Marijke Eelkema, Johannes Malda en Freark Veldema
3e prijs: Stiens met Andries Hettinga en Albertien Hettinga
4e prijs: Hallum met Stef Adema en Reimer Wijbenga

Schooljeugd

1e prijs: Hallum met Elbrich Wijbenga, Thys op den Kelder en Sietse Hoekstra
2e prijs: Blije met Dana Marrit Koopmans, Felke Steegstra en Pieter Veldema

Jeugd

1e prijs: Oudebildtzijl met Martin Tjepkema, Rick Peperkamp en Sjoerd van der Schaar
2e prijs: Blije met Karst Hoekstra en Pieter Hoogland

Herkansing

1e prijs: Siens met Pieter Miedema en Sam van der Marel


24 mei 2023 St. Jacobiparochie

Voorrondes Schoolkaatsen

Meisjes herkansing
2e prijs: Marrit Zijlstra en Elle Rins van der Meij

Jongens herkansing
1e prijs: Gerlof Schuiling en Naud van der Laan


21 mei 2023 Makkum

KNKB Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse

Herkansing
1e prijs: Emma Porte Oude Bildtzijl en Anke Bruinsma Makkum Fr

21 mei 2023 Holwerd
KNKB Jongens d.e.l. (opstap)

3e prijs: Rick Peperkamp Oudebildtzijl, Sven Soeting Heerenveen, Tymen Bijlsma Bolsward


21 mei 2023 Raerd

KNKB Welpen jongens d.e.l.
Herkansing
2e prijs: Redmer Porte Oude Bildtzijl en Sybren Jensma Oude Bildtzijl


20 mei 2023 Stiens Federatiepartij

Welpen
1e prijs: Redmer Porte Oude Bildtzijl en Madelon Terpstra
2e prijs: Marrit Zijlstra Oude Bildtzijl en Hielke Hoekstra

Herkansing:
2e prijs: Sybren Jensma Oude Bildtzijl en Johannes Miedema

Pupillen
2e prijs: Frouwkje Dijkstra Oude Bildtzijl en Silvester vd Molen

Herkansing:
1e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl en Jelco Stegeman
2e prijs: Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl en Nardy Span

Schooljeugd/ Jeugd
3e prijs: Jorn de Vries Oude Bildtzijl en Goffe Jensma Oude Bildtzijl

Herkansing:
1e prijs: Rick Peperkamp Oude Bildtzijl en Pieter Veldema


Fam. Tjepkema oppermachtig Oudsy-Kindsy kaatsen

KV de kolk organiseerde vrijdag 19 mei  het Oudsy-Kindsy kaatsen. Dit betekent dat een jonge jeugdlid met een ouder persoon een partuur vormt.

Er stonden 10 partuur op  papier, verdeeld in een A en B klasse. Onder prachtig weersomstandigheden werd er gestreden om de prijzen van bakkerij Annefrouke en Niels en de prachtige kransen van Matty en Tineke.
De familie Tjepkema had zich in tweeën gesplitst: de middelste bij elkaar en de jongste en oudste in een partuur.

Het was een spannende en felle aangelegenheid. Een aantal keren is er zelfs met alles aan de hang gekaatst!  Dit resulteerde dat beide parturen Tjepkema met de kransen richting Leeuwarden gingen.

Uitslagen
1e prijs: Jasper Tjepkema en Jarno Tjepkema
2e prijs: Naud van der Laan en Sipke Boterhoek

1e  prijs: Mare Tjepkema en Martin Tjepkema
2e prijs: Berber de Vries en Hâns de Vries


14 mei 2023 Weidum
KNKB welpen d.e.l.
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl en Danny Haarsma Scharnegoutum
3e prijs: Redemer Porte Oude Bildtzijl en Bas Haaksma Dokkum


14 mei 2023 Stiens
KNKB Pupillen jongens d.e.l.
3e prijs: Lars Haarsma Scharnegoutum, Goffe Jensma Oude Bildtzijl


30 april Leeuwarden
KNKB schooljongens d.e.l.
Herkansing 2e prijs: Roelof Schuiling Oude Bildtzijl, Sander Velzen Easterein


30 april 2023
Arum KNKB Welpen d.e.l
1e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl


Opening Kaatsseizoen 2023

Vrijdag 28 april opende KV de Kolk wederom het federatie kaatsseizoen in Oudebildtzijl. Dit keer met een erg natte start. Er stonden 100 kaatsers/kaatsters op papier, 32 meer dan vorig jaar. Na een oproep op facebook van de voorzitter voor extra hulp bij het veldleggen, was het mogelijk om dit binnen 1,5 uur te realiseren. Met dank aan VV Ouwesyl konden de welpen met maar liefst 8 perken ook allemaal direct los.
Omdat de weersvoorspelling slecht was, was er besloten om bij alle categorien met 2 eersten gelijk te beginnen. Ondanks het slechte weer, werd er weer spannend gestreden om de vele prijzen die er te winnen waren.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 13 mei in Vrouwenparochie

De prijswinnaars:
Welpen
1e prijs: Daan Wobbes, Rymer Visser
2e prijs: Hendrik Hoekstra, Hedzer Buursma
3e prijs: Edwer Wijngaarden, Kars Andringa
3e prijs: Johan Willen Ferwerda, Marrit Zijlstra (Oude Bildtzijl)

Herkansingsronde
1e prijs: Bram Postma, Ferre Westra
2e prijs: Tjal Boonstra, Henny Jensma (Oude Bildtzijl)

Pupillen
1e prijs: Anna Lynn Keegstra, Eva van der Marel
2e prijs: Sven Kingma, Johannes Malda
3e prijs: Ilse Fenna Zoodsma, Silvester van der Molen
3e prijs: Gerlof Schuiling (Oude Bildtzijl), Jilke Dikland

Herkansingsronde
1e prijs: Jort Dijkstra, Jelco Stegeman
2e prijs: Lasse Boomsma, Frouwkje Dijkstra (Oude Bildtzijl)

Schooljeugd
1e prijs: Goffe Jensma (Oude Bildtzijl), Rens Spanjer
2e prijs: Elina Schotanus, Justin Boonstra
3e prijs: Hendrika Stegenga. Tiny Fokkens
3e prijs: Emma Porte (Oude Bildtzijl)

Herkansingsronde
1e prijs: Harmen Postma, Sam van der Marel
2e prijs: Fenna Koster, Dion Stegeman

Jeugd
1e prijs: Pieter Miedema, Bouke Janse, Roelof Schuiling (Oude Bildtzijl)
2e prijs: Martin Tjepkema (Oude Bildtzijl), Nynke Keegstra, Ruben Keizer


Sytse Keizer kaatspertij 2022    Foto: Herta  Miedema

Vrijdag 26 augustus jl. is de Sytse Keizer kaatspertij weer verkaatst in Ouwe-Syl.

Dit sportief evenement wordt al vanaf 1991 gehouden en trekt nog steeds veel jeugd uit de wijde regio

rond Ouwe-Syl van Blije tot Minnertsgea. Deze keer mocht de organiserende KV de Kolk maar liefst 75 kinderen verwelkomen voor de vier categorieën , kabouters, welpen, pupillen en jeugd. De organisatie was weer pico bello en de partij viel weer op door haar tradities: Geen inleg, voor iedere deelnemer een ‘raket’- ijsje na de eerste omloop, voor iedereen een prijs of herinnering en een wisselbeker voor de koning of koningin voor de oudste drie categorieën. Twee hiervan zijn in 2009, het jubileumjaar van de KV beschikbaar gesteld door oud-Sylster Fedde Broekensz. Jitse Porte praatte de partij weer op vaardige wijze bij elkaar en na korte ‘speech’’ van de sponsor: ‘We kaatse niet alleen teugenander, maar ok foornander en metnander’ kon het spektakel beginnen.

De kabouters kaatsten samen met welpen op ’t bijveld achter ’t hokky met acht partuur een winnaars-  en herkansingsronde. Er waren voldoende kundige begeleiders en de ouders deden ook enthousiast mee. De algehele leiding was in handen van Herta Miedema, Melanie vd Mossel en Yvonne Dijkstra. Dit zorgde voor een sportieve strijd en een vlotte voortgang.

Uitslag kabouters:

Winnaarsronde:                                                                         Herkansingsronde:

1e prijs                                2e prijs                                         1e prijs                                       2e prijs

 Redmer van Dijk                  Marrit Zijlstra                              Hielke Jellema                         Dycke Roersma

 Dana Terpstra                      Douwe Veldema                         Mara Tjepkema                      Nynke van Dijk

De welpen kaatsten een zelfde wedstrijdvorm maar dan met 10 partuur

De halve finale werd hier beslist op 5-5, 6-6 en gewonnen door de latere prijswinnaar. Margriet Koelmans en Rinske Pollema hadden de kundige leiding over welpen en pupillen, die naast elkaar streden ook om de weer prachtige bokalen, medailles van Seerden Sport Franeker.

Uitslag welpen:

Winnaarsronde:                                                                         Herkansingsronde:

1e prijs                                2e prijs                                         1e prijs                                       2e prijs

 Ivar van Oostrum (K)        Alex Boomstra                             Roan Schaeffer                           Eva van der Marel

 Tjal Boomstra                     Evan Terpstra                               Jesse de Haan                             Freark Veldema

3e prijs

 Ruben Terpstra

 Daan Wobbes

Bij de pupillen stonden er 12 partuur tussen de lijnen. Ze lieten een felle, sportieve strijd zien op goed niveau. Vooral in de eindstrijd ‘drege pertijen’

Uitslag pupillen:

Winnaarsronde:                                                                           Verliezersronde:

1e prijs                                      2e prijs                                      1e prijs                                      2e prijs

 Dana Marrit Koopmans (K)    Ilse van der Galiën                  Emma Porte                             Bowe Elings

 Felke Steegstra                         Pieter Veldema                       Arjen Fokke Santhuizen         Domenica Wissman

3e prijs                                                                                            3e prijs

 Goffe Jensma                                                                                Gerlof Schuiling

 Anna Miedema                                                                             Indra van der Meer.

De jeugd kaatste met 5 partuur in een competitie en kon dus 4 keer ‘aan de bak’ onder leiding van Jesse Kroondyk. Geen enkel partuur wist vier keer te winnen. Ook hier werd op hoog niveau gepresteerd in een gemoedelijke en spannende sfeer.

Uitslag jeugd:

1e prijs                                      2e prijs

 Pieter Miedema (K)               Eelco Meijer

 Jorn de Vries                           Jarno Andringa

 Pieter Hoogland.                    Marije Bokma.

Hulde aan alle vrijwilligers en kaats(t)ers en tot de volgende keer

Sytse Keizer.19 augustus 2022 Hallum
Nachtkaatsen Senioren
1e prijs: Rick Peperkamp Oude Bildtzijl

21 augustus 2022 Bolsward
KNKB schooljongens A-klasse
1e prijs: Sjoerd vd Schaar Oude Bildtzijl, Pieter Miedema Stiens, Lieuwe van der Kamp Folsgeare
 
21 augustus Mantgum
KNKB welpen A- klasse
2e prijs:
Gerlof Schuiling, Oude Bildtzijl
Lars Haarsma, Scharnegoutum

20 augustus Reduzum
3e prijs:
Roelof Schuiling, Oude Bildtzijl
Mart Roersma, Stiens 

20 augustus Witmarsum
KNKB pupillen meisjes A-klasse
2e prijs: Emma Porte Oude Bildtzijl, Anna Lotte van Beem Dronrijp

13 augustus 2022 Stiens
2e prijs: Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl, Silvan Elzinga Bolsward

13 augustus 2022 Leeuwarden
KNKB welpen A-klasse
1e prijs: Gerlof Schuiling, Oude Bildtzijl
Imro vd Meer, St. Jacobiparochie

Oude Bildtzijl 7 augustus 2022

Heren 1e klas onbeperkt 14 partuur

1e prijs: 
Youri de Groot , Menaam
Allard Hoekstra, Franeker
Laas Pieter van Straten, Feinsum

2e prijs:
Paul Dijkstra, Bitgum
Gerrit Jan Duiven, Hidaard
Hendrik Bouwhuis, Bolsward

3e prijs:
Johan Diertens, Dronryp
Jelle Scharringa, Leeuwarden
Sybren Poelsma, Dronryp

3e prijs:|
Jari Visser, Witmarsum
Jelle Cnossen, Bolsward
Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum


6 augustus 2022 Hommerts-Jutrijp 
KNKB welpenjongens A- klasse
1e prijs: Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl,  Jitse Jan Kroondijk Witmarsum
6 augustus 2022 Hommerts
KNKB welpenjongens B- klasse
1e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, Roan Bruinsma Minnertsga

Zondag 7 augustus organiseert
Kaats Vereniging de Kolk
een
KNKB kaatspartij
voor de

Heren 1e klas

Aanvang: 10.00 uur
Plaats: kaatsveld


24 juli Exmorra
KNKB Schooljongens d.e.l. A- klasse
1e prijs: Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl, Eelco Meijer St. Annaparochie

22 juli 2022 Bouwfak burrelpertij

24 deelname poultjekaatsen (2x 4 partuur)
1e prijs: Jeroen Nouwen, Martin Tjepkema, Jouke Zijlstra
2e prijs: Joukje Salverda, Joukje Annema, Gjalt Frietema
3e prijs: Melanie van der Mossel, Syte Zijlstra, Mara Kuipers
4e prijs: Jitse Porte, Friso Keizer, Berber van der Veen


16 juli 2022 Berlikum
KNKB pupillen jongens d.e.l.
2e prijs Roelof Schuiling
16 juli 2022 Achlum
KNKB Schooljongens A-klasse
2e prijs: Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl, Karst Hoekstra Blija
 

Vrijdag 15 juli 2022 Oudsy-Kyndsy pertij

Oudste Jeugd
1e prijs: Goffe Jensma, Jesse Kroondyk
2e prijs: Gerlof Schuiling, Wytse Schuiling

Jongere Jeugd
1e prijs: Jasper Tjepkema, Martin Tjepkema
2e prijs: Redemr Porte, Monique Riedstra


9 juli 2022 Britsum
Federatiepartij Jeugd
1e prijs: Ruben Helfferich, Roelof Schuiling, Martin Tjepkema
2e prijs: Emma Porte, Jarno Tjepkema

Vrijdag 8 juli organiseerde KC de Boer te Stiens een KNKB vrije formatie partij voor kabouters. KV de Kolk vertegenwoordigde dit prachtige  poultjekaatstoernooi met maar  liefst 3 partuur. Partuur Janna Rixt van der Werff, Rick van der Steen, partuur Sophia van der Tuuk, Mara Tjepkema en partuur Marrit Zijlstra, Hennie Jensma waren ingedeeld in dezelfde poule. Maar liefst vijf keer kaatsten ze het beginnersspel. Uiteindelijk gingen uit Ouwe-Syl Mara en Sophia ervandoor met de 3e prijs.

Op de foto’s ziet u de fanatieke sporters met op het podium ook de aankomende jeugd uit Ouwe-Syl3 juli Franeker 2022
Schooljongens d.e.l. A- klasse
2e prijs: Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl
 

2 juli Minnertsga
NK Pupillenjongens 
2e omloop gehaald! Gerlog Schuiling, Roelof Schuiling en Goffe Jensma

1 juli 2022
Federatiepartij St. Jacobiparochie
Welpen 
1e prijs: Gerlof Jensma
1 juli  2022 
Federatiepartij St. Jacobiparochie
Pupillen
2e prijs:Bowe Elings Oude Bildtzijl
1 juli 2022
Federatiepartij St. Jacobiparochie
Pupillen
1e prijs : Roelof Schuiling Oude Bildtzijl

Zondag 19 juni 2022
Easterein KNKB Jongens d.e.l.
1e prijs: Rick Peperkamp Oude Bildtzijl,Thom Dijkstra Bitgum, Stijn Vincken Spannum

Zaterdag 18 juni 2022
Pupillenjongens Jubileumwedstrijd KNKB
1e prijs: Goffe Jensma Oude Bildtzijl 
Zaterdag 18 juni 2022
Pupillenmeisjes Jubileumwedstrijd KNKB
1e prijs herkansing: Frouwkje Dijkstra Oude Bildtzijl
Zaterdag 18 juni 2022
Welpenjongens Jubileumwedstrijd KNKB
1e prijs herkansing: Sybren Jensma Oude Bildtzijl

12 juni 2022
Spannum KNKB welpen d.e.l. 
2e prijs: Gerlof Schuiling

12 juni 2022
Oude Bildtzijl KNKB schooljongens d.e.l. A en B klasse

A klasse
1e prijs: Eelco Meijer St Annaparochie, Lars Tijssen Reduzum
2e prijs: Lieuwe van der Kamp Nijland, Martijn Mossel Rinsumageest
3e prijs: Bauke Jetze Kalsbeek Stiens, Jort de Kroon Dronryp

B klasse
1e prijs: Ruurd Oosterbaan Scharnegoutum, Jesse Vrieswijk Swichum
2e prijs: Harmen-Jacob Postma Waaksens, Dennis Bida Dronryp
3e prijs: Jisse Draaisma Franeker, Melle Talsma Achlum

herkansing
1e prijs: Rudmer Faber Achlum, Teun Westgeest Witmarsum
2e prijs: Tije Ties Kingma Sint Jacobiparochie, Frans Oosterbaan Scharnegoutum


11 juni 2022
Stiens Pearkekeatsen A klasse
Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl, Jelger van der Meulen Stiens

Zaterdag 4 juni 2022
Morra – Lioessens pupillen meisjes en ongens
Emma Porte kaatst voor de eerste keer in de A- klasse.
Eerste KNKB- partij voor Goffe Jensma
4 juni 2022
Oude Leije Federatiepartij Jeugd
1e prijs: Rick Peperkamp Oude Bildtzijl, Jarno Tjepkema Oude Bildtzijl

Zaterdag 4 juni 2022
Lollum-Waaksens KNKB schooljongens A
3e prijs: Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl, Jort de Kroon Dronrijp


29 mei 2022
Holwerd De PC fan Holwert oan see!
2e prijs herkansing: Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl,
Elske van Straten Finkum, Berber Jouta Ferwert

29 mei 2022
Akkrum KNKB welpen jongens d.e.l.
herkansingsronde
1e prijs: Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl, Danny Haarsma Scharnegoutum
29 mei 2022
Akkrum KNKB welpen jongens d.e.l.
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, Harke Slagman Morra
29 mei 2022
Makkum KNKB pupillenmeisjes d.e.l.
2e prijs: Emma Porte Oude Bildtzijl, Carlijn Terpstra Stiens
 
Zondag 29 mei 2022
Anjum KNKB schooljongens d.e.l.
3e prijs: Jorn de Vries Oude Bildtzijl, Martijn Mossel Rinsemageest

Afdelingscompetitie Federatie Stiens 28 mei 2022

De Federatie Tusken Waed en Ie organiseerde zaterdag 28 mei een dorpencompetitie in Stiens. Ondanks dat deze in het Hemelvaartweekend viel en er kaatsers erop uit waren, kaatsten 7 partuur (18 kaatsers) voor KV de Kolk. Maar liefst 4 partuur keerden terug op Het Bildt met een prijs!

Welpen
1e prijs: KV de Kolk Gerlof Schuiling, Redmer Porte
3e prijs:  KV de Kolk Sybren Jensma. Jurjen Dijkstra, Jasper Tjepkema

Pupillen
1e prijs:  KV de Kolk Emma Porte, Roelof Schuiling

Jeugd
2e prijs:KV de Kolk Ruben Helfferich, Jarno Tjepkema, Jorn de Vries


22 mei Ledenpartij jeugd en senioren

Jongste jeugd
1e prijs: Elle-Rins van der Meij
2e prijs: Henny Jensma
2e prijs: Marrit Zijlstra

Oudere Jeugd
1e prijs: Rienk van der Meij
2e prijs: Naud van der Laan 

Senioren

Dames
1e prijs: Melanie van der Mossel
2e prijs: Grietine van der Plaats

Heren
1e prijs: Sam van der Laan, Arjen Bouma
2e prijs: Benjamin van der Mossel, Jaro Hooghiemstra, Rick de Vries

Verliezersronde
1e prijs: Ruben Helfferich, Giancarlo Teitsma
2e prijs: Martin Tjepkema, Eise Brandsma


Voorrondes Schoolkaatskampioenschappen

Woensdag 18 mei 2022 werden de voorrondes van de schoolkaatskampioenschappen verkaatst. Voor de gemeente de Waadhoeke was dit in Winsum. Rienk van der Meij, Goffe Jensma en Gerlof Schuiling vertegenwoordigden SWS de Syl in de B- klasse. Na twee spannende partijen met heel veel zes gelijken en met beide winsten van 5-5 en 5-4 hadden ze een staand nummer. Hierna was de finale snel bekeken en kon het trio van Ouwe-Syl met trots de kransen worden omgehangen.


15 mei 2022

15 mei Meisjes Pupillen Oude Leije
3e prijs: Emma Porte
1e prijs Rick Peperkamp in Hallum 15 mei
15 mei Scharnegoutum KNKB schooljongens A- klasse
2e prijs: Sjoerd van der Schaar en Jelte de Jong 
15 mei knkb welpen jongens
1e prijs: Gerlof Schuiling

Federatiepartij 14 mei 2022 Vrouwenparochie

Jeugd
2e Martin Tjepkema en Eelco Meijer

Schooljeugd
Jarno Tjepkema en Ineke de Vries

Pupillen
1e prijs herkansing: Frouwkje Dijkstra en Harmen

Welpen 
3e prijs: Sybren Jensma en Jasper Tjepkema


29 mei 2022 Opening Federatieseizoen

Vrijdag 29 april 2022 opende KV de Kolk  het federatie kaatsseizoen in Oudebildtzijl met een vliegende start. Er stonden maar liefst 68 kaatsers/kaatsters op papier en het29 mei 2022 Opening Federatieseizoen paste allemaal net op de velden. Met de nodige versterking van de clubscheidsrechters: Melanie, Magriet, Elske en Lisl, met Sybren achter de bar, wist KV de Kolk het tot een geslaagde middag te brengen. Ondanks het mooie kaatsweer was het voor de supporters toch nog afzien met de lage temperatuur en de koude wind. Iedereen was dan ook blij dat de partijen snel achterelkaar werden gespeeld wat resulteerde dat iedereen voor 18.00 uur het veld kon verlaten.
Deze seizoensopening werd mede mogelijk gemaakt door Hellema Hallum en Fortuin Dokkum.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 14 mei in Vrouwenparochie 

De prijswinnaars:

Welpen
1e prijs: Imro vd Meer, Daan Wobbes
2e prijs: Anna Lynn Keegstra, Redmer Porte (Oude Bildtzijl)
3e prijs: Alex Boonstra, Anna Lieke Kamma

Herkansingsronde
1e prijs: Wiebe Haye Bruining, Jurjen Dijkstra (Oude Bildtzijl)
2e prijs: Brent vd Wal, Sybren Jensma (Oude Bildtzijl)

Pupillen
1e prijs: Emma Porte (Oude Bildtzijl), Goffe Jensma (Oude Bildtzijl)
2e prijs: Sietse Hoekstra, Albertien Hettinga
3e prijs: Fenna Koster, Damian Duursma

Herkansingsronde
1e prijs: Ilse vd Galiën, Indra vd Meer
2e prijs: Dana Marit Koopmans, Lisa Poppelaars

Schooljeugd/Jeugd
1e prijs: Bauke Jetze Kalsbeek, Jorn de Vries (Oude Bildtzijl)
2e prijs: Eelco Meijer, Marije Anema
3e prijs: Sjoerd vd Schaar (Oude Bildtzijl), Bouke Janse

Herkansingsronde
1e prijs Lieuwe vd Kamp, Marije Keegstra
2e prijs: Karst Hoekstra, Stientje Geertsma

DSC 1889
Aperture: 13
Camera: NIKON D80
Iso: 1600
Orientation: 6
« van 17 »


Federatiepartij 3 juli Oude Bildtzijl

Afgelopen zaterdag organiseerde KV de Kolk de 3e federatiepartij van dit jaar. Waar deze eigenlijk voor 30 april op de agenda stond, was de mogelijkheid om deze toch nog op Ouwe-Syl te houden. Met wat passen en meten was het mogelijk om 14 perken op het strakke gazon te realiseren. Maar liefst 29 partuur, verdeeld in 3 categorieën, kaatste de jeugd op sportieve wijze om de hoogste eer. Op deze warme, zonnige dag kan dan ook worden teruggekeken op een geslaagde sportdag.  

Welpen 13 partuur
1e prijs: Gerlof Schuiling, Alrik Wijngaarden
2e prijs: Harke Slagman, Geert Jesse vd Brug
3e prijs: Redmer Porte, Ivar van Oostrum
3e prijs: Lisa Poppelaars,Jort Dijkstra 

Herkansing
1e prijs: Yellina Tilma, Naud van der Laan
2e prijs:  Dennie van der Meij,  Johan Willem Ferwerda

Pupillen 8 partuur
1e prijs: Anna Miedema, Dirk Boonstra
2e prijs: Femke Miedema, Bowe Elings

Herkansing
1e prijs: Danna Marrit Koopmans, Rick de Vries
2e prijs: Elbrich Boonstra, Roelof Schuiling

Schooljeugd 8 partuur
1e prijs:  Sjoerd van de r Schaar, Iris Terpstra
2e prijs: Marije Bokma, Sam van der Laan

Herkansing
1e prijs: Ineke de Vries, Martin Tjepkema
2e prijs: Karst Hoekstra, Jaro Hooghiemstra


26 juni Stiens


Federatiepartij 19 juni te Oude Leije

Welpen:
1. Mart Roersma en Frouwkje Dijkstra
2. Goffe Jensma en Fenna Verbeek

Herkansing:
1. Jurjen Dijkstra en Albertien Hettinga
2. Jasper Tjepkema en Anne Lieke Kamma

Pupillen:
2. Emma Porte en Anna Miedema

Herkansing:
1. Bowe Elings en Fleur Poelstra

Schooljeugd:
1. Jorn de Vries en Bauke Jetze Kalsbeek
2. Rick Peperkamp en Pieter Miedema

No Images found.


SWS de Syl 3e Sjûkelân

Afgelopen woensdag organiseerde de KNKB het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap voor basisscholen. Dit jaar waren er geen voorrondes en mochten alle parturen direct naar het befaamde Sjûkelân in Franeker. Er was een wedstrijd voor jongensparturen (of gemengde parturen, maximaal één meisje) en een wedstrijd voor meisjesparturen.

SWS de Syl was ook van de partij. Emma Porte, Roelof Schuiling en Jarno Tjepkema kregen de eer om onze school te vertegenwoordigen. Dit hebben ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 Bij de jongens kaatsten 30 parturen om de hoogste eer, bij de meisjes 16. De eerste omloop
werd de strijd opgenomen tegen Anjum. Dit werd nog een pittige strijd en kon beide kanten uitvallen. Maar het sluitende partuur van De Syl kon de rust behouden en wonnen dit met 5-4 en 6-6. Daarna stond voor hen niet het onbekende Stiens tegenover ze. Met Emma als voorbeste opslag, Jarno voor minst achterin  en Roelof voorin, wisten ze ook dit weer degelijk te winnen. De derde omloop werd vrij gemakkelijk gewonnen waarna ze in de halve finale kwamen te staan tegenover De Romte uit Dronryp. Met zo nu en dan een bovenslag van beide mannen uit Ouwe-Syl en een sterke opslag van Emma vanaf de jongensafstand, hebben ze het de Rypsters niet makkelijk gemaakt. Helaas konden ze de winst niet binnen slepen. Met opgeheven hoofd mogen ze dan ook erg trots zijn met de welverdiende 3e plek!

Uitslagen:
Jongens
1e prijs Op é Hichte Scharnegoutum
2e prijs De Romte Dronryp
3e prijs Sint Radbodus Dronryp + De Syl Oudebiltzijl

Meisjes
1e prijs De Slotschool A Sint Anna Parochie
2e prijs De Romte Dronryp
3e prijs It Hazzeleger Balk + Sint Radbodus Dronryp


Schooljongens del 12 juni
KV de Kolk Oude Bildtzijl

B-klasse
1e prijs:
Milan Krottje Dronryp
Douwe Faber Pingjum

2e prijs:
Brent Jesse van Beem Dronryp
Enrico Post Sexbierum

3e prijs:
Martijn Mossel Rinsumageast
Leon Smink Makkum Frl.

3e prijs:
Arjen Bauke Hofstra Dronryp
Mark Okkema Witmarsum

1e prijs verliezers:
Karst Hoekstra Blije
Jordi Stoker Witmarsum

2e prijs verliezers:
Tyme Jonker Mantgum
Jesse Greidanus Winsum Frl.

A klasse

1e prijs:
Jelvin Kaper St. Anne
Pieter Siebe Cuperus Oosternijkerk

2e prijs:
Clive van der Weerdt Makkum
Iwan Hiddinga  St. Anne

« van 3 »

Kaatsen voor de krans!

KV de Kolk organiseerde afgelopen zaterdag 29 mei een kaatspartij voor haar allerjongsten leden.  Er hadden zich  maar liefst 32 kinderen van Ouwe-Syl en Nije –Syl opgeven, die de strijd met  elkaar aangingen.

Verdeeld in 4 categorieën waren de kaatsers aan elkaar gewaagd en werd er spannend gekaatst. De trainingen van Mark Minnesma beginnen de vruchten  af te werpen.  Ondanks de Lockdown en Corona kun je hier geen stilstand waarnemen maar zie je kaatsers groeien en met sprongen vooruit gaan. De kaatsclub kijkt dan ook  met trots terug op een geslaagde  middag. Sportiviteit met een vleugje humor  had de overtoom op deze prachtige zonnige middag!

De prijswinnaars:

Meisjes t/m 8 jaar(poulekaatsen 6 deelname)
1e prijs: Hiske Bornebroek
               Fleur Sebel
2e prijs: Mare Tjepkema
               Fimke van der Meij
3e prijs: Marrit Zijlstra
               Sophia van der Tuuk

Jongens t/m 9 jaar (individueel 5 deelname)
1 e prijs: Jurjen Dijkstra
2e prijs: Reinder van der Meij
3e prijs: Sybren Jensma, Redmer Porte, Jasper Tjepkema

Jeugd (poulekaatsen 11 deelname)
1e prijs: Rick de Vries
               Gerlof Schuiling
2e prijs: Roelof Schuiling
               Naud van der Laan

Jeugd (poulekaatsen 9 deelname)
1e prijs: Sjoerd van der Schaar
               Sam van der Laan
2e prijs: Dirk Boonstra
               Rick Peperkamp
               Jaro Hooghiemstra

« van 2 »

Spek de Clubkas Tas!

KV de Kolk organiseert met Madame Fromage en Say Cheese een leuke en lekkere actie zodat we in deze ‘lockdown’ thuis kunnen genieten met onze dierbaren.
Natuurlijk steun je met deze actie de club ook, dus eigenlijk een win–win situatie.
Van elke tas die je bestelt gaat er ook een bedrag naar de club, dus houd je vooral niet in en bestel een tas vol lekkers!!!
Bestellen doe je door een appje te sturen naar:
Rinske Pollema tel: 06-83058313 ovv je naam en de tas die je wilt bestellen!

Voor de betaling zullen we je een Tikkie sturen, indien je het bedrag liever wil overmaken of contact wil betalen kan dit natuurlijk ook.

Dus wacht niet langer: ga bestellen! Dit kan tot 12 maart.

Delen wordt zeer gewaardeerd!!!!


Beste kaats(t)ers van KV de Kolk,

We gaan weer beginnen met de kaatstrainingen op maandag 11 mei.
Graag vooraf opgeven wie er op de trainingen komen!
Ook niet leden zijn welkom, ook deze kinderen dienen te worden opgegeven.
Opgave kan via herta@mts-vanderschaar.nl of per app 06-11018177

De KNKB werkt op dit moment nog aan de verdere invulling van de richtlijnen van NOC NSF voor het kaatsen. Wij denken op onderstaande wijze al een goede invulling te hebben gegeven aan de richtlijnen. Als de KNKB nog aanvullingen of wijzigingen heeft op onderstaande regels, wordt dit uiteraard z.s.m. met jullie gecommuniceerd.

Jeugd tot en met 12 jaar mag vrijuit sporten. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar moeten we de 1,5 meter regel in acht houden. In het sportprotocol is opgenomen dat er geen vermenging mag zijn tussen de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar.

Voor spelers, trainers en ouders

· Wij willen vooraf weten wie er op de training komen
· De kinderen komen op de fiets of lopend en zetten de fietsen achter het kaatshokje op een rij naast elkaar
· Kinderen zijn vanaf 10 minuten voor het begin van de training welkom
· Alle spullen staan voor de training klaar. We kunnen direct beginnen
· Wij helpen de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren
· Wij zullen na elke training het trainingsmateriaal en kaatsballen desinfecteren
· Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie


Hierbij nogmaals de trainingsschema’s:

Maandag 18.30-19.30 uur: 9 t/m 12 jaar
Maandag 19.30-20.30 uur : 13 t/m 17 jaar

Let op: de jongste jeugd is ook verplaatst naar de maandag!
Maandag 18.00-19.00 uur: Jeugd met het geboortejaar 2011, 2012 en 2013

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
• vermijd het aanraken van je gezicht
• schud geen handen
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis

Groet,
namens het bestuur,

KV de Kolk
Oude Bildtzijl
06-11018177Federatiepartij Jelsum/Koarnjum 6 juli 2019

1e prijs Jorn de Vries

1e prijs verliezersronde:
Jaro Hooghiemstra en Sam van der Laan


Federatiepartij Blije 29 juni

2e prijs Jaro Hooghiemstra
3e prijs Martin Tjepkema


Federatiepartij Hijum- Finkum 22 juni

Welpen:
1e prijs Emma Porte
2e prijs Frouwkje Dijkman

Pupillen:
2e prijs: Dirk Boonstra
1e prijs verliezers: Jarno Tjepkema
2e prijs verliezers: Ruben Helfferich en Jorn de Vries


Federatiepartij Oude Leije 15 juni

Welpen
1e prijs: Emma Porte
2e prijs: Frouwkje Dijkman
3e prijs: Goffe Jensma

Pupillen
1e prijs: Jaro Hooghiemstra

Jeugd
2e prijs: Rick Peperkamp


Federatiepartij Vrouwenparochie 25 mei


Pupillen
1e prijs: Jorn de Vries en Ruben Helfferich

Jeugd
2e prijs: Rick Peperkamp


Jeugdwedstrijd KV de Kolk Succes

Woensdag 21 mei organiseerde KV de Kolk een wedstrijd tijdens het gebruikelijke trainingsuur voor de jongste jeugd.

Er gaven zich maar liefst 17 jeugdleden op voor deze spannende partij. Begeleid door trainer Benjamin van der Mossel kaatsten de middelste 5 jeugdleden elke ronde met iemand anders. Elk mocht 4x strijden om zoveel mogelijk eersten zien te krijgen binnen de 10 min.

De kabouters speelden het Amerikaanse spel. Hier moesten de kaatsertjes zoveel mogelijk ballen over de achterlijn zien te krijgen. Hier werd  vooral de opslag beoefend en het keren van de bal met hier en daar een ratslagje en pirouetje tussendoor. Na 3 x keer gespeeld te hebben, werden de overwinningen bij elkaar opgeteld en een ieder beloond met een prachtige medaille!

Kabouters
1e prijs: Dennie van der Meij, Sybren Jensma en Redmer Porte

Middelste  jeugd
1e prijs: Emma Porte
2e prijs: Rienk van der Meij

De oudste jeugd had op het veld ernaast de wekelijkse training van Kevin Jordi Hiemstra. De meeste van deze kaatsers bezoeken met grote regelmaat de federatiepartijen.KNKB partij Pupillen Jongens B-klasse te Oude Bildtzijl 12 mei 2019

1e prijs:
Karst Hoekstra BLIJE
Stef van Steen GROU

2e prijs: 
Dennis Bida DRONRYP
Jelle Jan Dijkstra MORRA

3e prijs: Partuur 13
Johan Gaastra KUBAARD
Jorrit Buwalda FRANEKER

1e prijs verliezersronde:
Edwin Arjen Yska BOLSWARD
Stijn Feenstra EXMORRA A-Klasse Poulekaatsen1e prijs:Sjoerd van der Schaar OUDEBILDTZIJLLieuwe van der Kamp NIJLAND 2e prijs:Jorrit Palma TZUMJelte de Jong MENAAM


Federatiepartij Britsum 11 mei 2019

Welpen
1e prijs (7 partuur): Mart Roersma, Stiens – Emma Porte, Oude Bildtzijl

Pupillen
2e prijs (9 partuur): Tycho Kuijer,Stiens en Ruben Helfferich, Oude Bildtzijl
Verliezersronde:
1e prijs Jorn de Vries, Oude Bildtzijl en Elbrich Boonstra, Stiens

Schooljeugd
1e prijs(8 partuur): Sjoerd van der Schaar, Oude Bildtzijl, Marije Anema, Hallum
Verliezersronde:
2e prijs Rick Peperkamp, Oude Bildtzijl en Bouke Jansen, StiensFederatiekaatsen 3 mei te Oude Bildtzijl

Welpen
1e prijs Lotte-Ytje Hoekstra en Jantine Ritsma
2e prijs Jesse Hiemstra en Lieke Triemstra
1e verl. Rimar Kaper en Lieke Poelstra

Pupillen
1e prijs Douwe Tiede Anema en Alexander Teitsma
2e prijs Rikst Grypstra en Dirk Boonstra
1e verliezersronde Jarno Tjepkema en Pieter Hoogland

Schooljeugd
1e prijs Sieb Tjepkema en Karst Hoekstra
2e prijs Martin Tjepkema en Jeffrey Drost
3e prijs Rick Peperkamp en Dido Iedema
1e verl. Jarno Andringa en Bauke Jetze Kalsbeek

Jeugd
1e prijs Rick Hayma, Giancarlo Teitsma en Edwin de Vries
2e prijs Hessel van der Molen en Sytse JoutaJeugdtrainen en Seniorencompetitie

Het aankomende seizoen begint weer op woensdag 24 april!
Woensdag 18.00 – 19.00 uur jeugdtraining (een ieder is van harte welkom!). 
Woensdag vanaf 19.30 uur competitie senioren dames en heren 

Op de woensdagavond vanaf 7 mei zal er onder leiding van Gosse Faber een 10-tal trainingen worden verzorgd voor de dames. Gosse Faber is een zeer ervaren trainer die niet alleen zijn kennis deelt, maar ook zelf nog actief kaatser is in Stiens. 
45 minuten training met daarna nog een partijtje kaatsen. Ook geschikt voor niet-kaatsers


Geskidenis Sportterain

Lees hier een interessant stuk over de ‘Geskidenis fan ’t sportterrain’ van Sytse Keizer


WK Voetbalkaatsen 2018: groot succes!

De 6e editie van het WK Voetbalkaatsen afgelopen zaterdag was een groot succes. In voorgaande edities waren er voornamelijk deelnemende parturen uit Oude Bildtzijl waarbij het maximum 14 was. Deze keer waren er maar liefst 28 parturen uit vele dorpen. Het winnende partuur was De Rode Ster uit Stiens dat oud-wereldkampioen Garagebedrijf Ten Kate uit Oude Bildtzijl versloeg.

In 2011 bedacht Anne Polstra deze bijzondere sport: een combinatie van kaatsen en voetbal. Met een handvol mannen van zowel V.V. Ouwe Syl als KV De Kolk werd het opgepakt en groots neergezet. Niet als een leuk toernooitje, maar direct als een wereldkampioenschap. Onder het mom van: Als je het doet, moet je het ook goed doen. Hoewel er een behoorlijk deelnemend aantal parturen was, was het internationale tintje vooral te danken aan deelnemers met Turkse en Surinaamse roots. De regels van het kaatsen was hen echter een raadsel. In de daaropvolgende jaren waren het vooral parturen uit Ouwe Syl en omliggende dorpen, die bestonden uit voetballers met kennis van de kaatsregels. De volgende stap was een groot aantal parturen.

Het volharden in het organiseren van het WK Voetbalkaatsen door KV De Kolk en V.V. Ouwe Syl heeft uiteindelijk gewerkt. In de 1e jaren was het nog wel eens trekken en sleuren aan mensen om mee te doen aan dit bijzondere spelletje. Het deelnemersveld varieerde vanaf 2012 tussen 9 en 14 parturen. Vorig jaar heeft het vervroegen van de aanvangstijd naar 10.00 uur gewerkt. Mede hierdoor waren er parturen uit Stiens en Hallum, die tot het eind meestreden en vooral meefeesten. Vervolgens heeft dit weer geleid tot enthousiasme in deze en andere dorpen. Hierdoor waren er deze keer 4 parturen uit Stiens, 5 uit Hallum en 3 uit Menaldum. Behalve deze dorpen waren Arum, Groningen, Britsum, Finkum en uiteraard Ouwe Syl vertegenwoordigd.

Direct in de 1e omloop was al duidelijk dat veel parturen aan elkaar gewaagd waren. Er waren enkele grote uitslagen, maar bijna de helft van de wedstrijden waren direct al spannend. O.a. een potentiële kampioen met toppers uit Ouwe Syl (De Puta’s: Jelmer, Auke H en Berry Mollema) mochten door naar de verliezersronde.

In de 2e ronde was er sprake van een rasechte kraker. De wereldkampioenen van 2017 (Autoschade Wassenaar uit Menaldum – Pierre Algra, Tycho de Groot & Cees Terpstra) tegen de wereldkampioenen van 2012 (Polstars uit Ouwe Syl – Anne &, Tjeerd Polstra met zwager Matthijs Rienks). Met alles op de telegraaf werd het veld ruim gemaakt om de volle aandacht op de beslissende kaats te leggen: helaas voor Ouwe Syl waren het de (dan nog) huidige wereldkampioenen die naar de volgende omloop door gingen.

Ook in de verliezersronde zaten boeiende wedstrijden. De oudjes van de Drek Boys gingen er net af tegen Arum en de Helpmannen (talenten uit Groningen) wonnen net van een partuur uit Stiens. Ook was er een kaatslegende actief: Sake Porte (ondersteunt door zijn dochters). Helaas verloor de familie Porte net van De Puta’s.

In de kwartfinale van de winnaars gingen de kampioenen van 2017 (Autoschade Wassenaar) eraf tegen de kampioenen van 2015 en 2016 (Garagebedrijf Ten Kate). Het topteam uit Stiens (De Rode Ster) won net van de Skutters 2 uit Hallum. In de halve finale waren Rode Ster en Garage Ten Kate te sterk voor Biemteam uit Hallum en Foarut 2 uit Menaldum.

Zoals het hoort bij een WK werden de finalisten bij zowel de verliezersronde als de winnaars onder groot gejuich van het publiek onthaald toen zij de finale arena betraden. Spreekstalmeester Jitse Porte wist het publiek en de spelers enthousiast te maken om er fraaie finales van te maken.

De finale van de verliezersronde ging tussen Finkum en Arum waarin de Arummers aan het langste eind trokken. Zij sleepten de 1e prijs in de verliezersronde binnen dankzij een 4-5 (2-6) overwinning.

De strijd om het wereldkampioenschap was helaas minder spannend dan de eerdere wedstrijden. De strijders van Ten Kate leken moegespeeld, waarbij wellicht het leeftijdsverschil (3 spelers van 35+ van Ouwe Syl) een rol speelde. De mannen van De Rode Ster bestonden uit spelers van sc Stiens 1 (Jorrit Bergsma, Almer Hietkamp & Huub Klijnsma) en zijn jong, energiek en talentvol. Buiten deze kwaliteiten zijn het ook nog mannen die er een feest van weten te maken, dus een betere wereldkampioen kan deze sport zich niet wensen. Met 1-5 (2-6) mogen de Stiensers zich een jaar lang wereldkampioen noemen. Met de belofte dat ze volgend jaar de titel komen verdedigen bleef het nog lang onrustig in een beregezellig Ouwe Syl!


Steltsy kaatsen

Zondag 27 mei organiseert KV de Kolk het Steltsykaatsen voor senioren
Aanvang: 13.00 uur
Opgave: 06-51108140 of 06-29442393


 


UITNODIGING LEDENVERGADERING

op zaterdag 7 april 2018

in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,

aanvang: 20.00 uur

__________________________________________________

A G E N D A :

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering d.d. 18 maart 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018

6. Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2017 heren (A-, B-, en C-klasse)

Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2017 dames

7. Bestuur

8. Wedstrijdagenda en trainingen

9. Rondvraag

10. Sluiting

_____________________________________________________________________________

NA DE VERGADERING PRESENTEREN WE DE NIEUWE CLUBKLEDING

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KV De Kolk

 


KV de Kolk Fanshop

Voor het nieuwe seizoen mogen we TMR Foodmaintenance verwelkomen als nieuwe kledingsponsor. TMR is gespecialiseerd in constructiewerk, reparaties en onderhoud van uw hele machinepark. Samen met TMR vormt KV de Kolk een ijzersterk team!! U heeft de volgende mogelijkheden:

Kleding: Kosten:

Shirt+Broek €40,-

Trainingspak €30,-

Trainingspak, broekje, shirt €70,- Kledingmaten: 1-164, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL De mogelijk is er om na 1 jaar de kleding te retourneren, daarbij heeft u recht op €20 euro retour. Daarna bent u zelf eigenaar.


 

Banketletteractie

Op maandag 27 november 2017 gaan we namens KV De Kolk weer banketletters verkopen.

Omdat we hierbij wel wat hulp kunnen gebruiken, willen we jullie vragen wie er op 27 november vanaf 18.30 uur tijd en zin heeft om samen met ons het dorp door te gaan om de banketletters te verkopen. De ervaring leert dat we binnen anderhalf uur klaar kunnen zijn.
 

Wil je als je kunt/wilt helpen je hiervoor uiterlijk woensdag 22 november a.s. via mij aanmelden ?

Alvast heel erg bedankt !

Groeten,
namens het bestuur,

Nynke

Nachtkaatsen erges in september

In de nacht van zaterdag en zondag werd bij KV de Kolk het nachtkaatsen gehouden. Op initiatief van enkele dames wordt deze seizoenafsluiting georganiseerd. Dit jaar werd het bestuur verrast door de initiatiefnemers met een deelnemersveld van maar liefst 33 kaatsers. De dames hadden maar één eis we willen allemaal 3 keer kaatsen, met elke ronde andere kaatsers.

Op het allerlaatste moment werd er nog besloten om het één en ander op te bouwen voor het nachtkaatsen. Het veld met 4 perken werd door de vrijwilligers in 20 minuten aangelegd, een makkie werd er geroepen. Anderen beweerde dat we met onze kwaliteiten wel grotere projecten aan konden. Er werd gelijk op ingespeeld door de tent van zolder te halen. Zeer gedreven werden de buizen en doeken uit de dozen geslingerd. Na 5 minuten bleek het frame niet goed in elkaar te zitten en werd er hier en daar een buis verplaatst en bijna opmaat gezaagd. Het optimisme van enkele minuten daarvoor was verdwenen, de deelnemers aan het nachtkaatsen stroomden toe en werden getuige van een bouwteam met een Ikea tekening tussen hun in. De vrijwilligers van KV de Kolk waren toe aan vakantie was de conclusie na het opbouwen van de tent.

Door het ingevoerde systeem van de dames werd er door het wedstrijdsecretariaat de gehele avond/nacht gepuzzeld om er gelijkwaardige wedstrijden van te maken. Het meesterbrein wist door deze strategie bijna alle partijen op 5-4 of 5-5 te laten eindigen. Daarbij werd er gekaatst met de dikke bal, dat voor alle deelnemers extra veel mogelijkheden geeft om het tussenspel in leven te houden. Er werd met regelmaat met veel gehijg en al glijdend de uiterste inspanning verricht om de bal een oplawaai te geven. We zijn er nu wel achter gekomen dat deze wedstrijd wel degelijk de titel ‘Nachtkaatsen’ mag dragen. De wedstrijden werden iets over 2 uur beslist. De echte nachtdieren lieten zien nog goed te kunnen functioneren zo laat op de avond, andere probeerden zichzelf overeind te houden met snert en energydrank.

De uitslagen van het nachtkaatsen 2017:

C – klasse:   1e prijs : Frans Hooghiemstra   2e prijs: Jan Hibma   3e prijs: Jasper Tjepkema   4e prijs: Elisabeth Wijbenga

B – klasse:   1e prijs : Rein Spoelhof   2e prijs: Jenne Talsma   3e prijs: Randy Plantenga   4e prijs: Erik Jan Wassenaar

A– klasse:    1e prijs : Arjen Bouma   2e prijs: Angela Donga   3e prijs: Riemer Hoekstra   4e prijs: Romke Swart

« van 2 »

 

Sytse Keizer- kaatspertij met 66 kines en prachtig weer  1 september 2017

Op frijdeg 1 septimber is de Sytse Keizer-kaatspertij weer houwen. De deelname waar met 66 (!) kines deuze keer wel heel groat deur ’n goeie timing en foorberaiding fan de organiserende kv. de Kolk. Dut tiidstip fan de lêste frijdeg foordat de skoalen beginne, sil ’n fast richtpunt worre foor deuze pertij in de kaatsagenda.

Na ’t sukses fan forig jaar worde ok deuze keer weer nou foor de tweede keer ’t Amerikaans spel foor de “kabouters” útfoerd. ’n Twintigtal fan de jongste kategory deden hier met folle overgave an met, begelaid deur Jantsy, Hermanna en Melanie. De kebouters kaatsten 4 keer in ferskillende samenstellings en die kregen allegaar de herinneringsmedalje met naar huus.

In de andere 3 kategorieën worde as fanouds weer fanatyk dos ok sportyf kaatst, met ok 20 kaats(t)ers bij de welpen,(skaidsrechters: Herta Miedema en Margriet Koelmans) , 18 bij de pupillen (skaidsrechter: Jitse Porte) en 8 bij de skoaljeugd. De drie fel begeerde wisselbekers (1 per kategory) stonnen der útnoadigend te blinken in ‘e son.

Na de 1e omloop kregen se fan Joukje Dijkstra – Rodenhuis weer de tradisjonele reketten (ijsko’s) die’t met ’t mooie sonnige weer welkom waren.

Na de leste slagen konnen wy ok drie nije keunings netere op ‘e listen, kyk maar naar de útslagen:

Welpen:

Ferliezersronde:

1e priis: Elias Albert Lap en Emma Porte

2e priis: Roelof Schuiling en Welmoed van der Wielen

Winnersronde:

1e priis: Jorn de Vries (Keuning) en Lieke Poelstra

2e priis: Pieter Harke Miedema en Merit Wijbenga

3e priis: Lotte Ytje Hoekstra en Jaro Hooghiemstra

 

Pupillen:

Ferliezersronde:

1e priis: Rick Peperkamp en Jarno Post

2e priis: Marije Bokma en Levi Bouma

Winnersronde:

1e priis: Karst Hoekstra (Keuning) en Dylan van der Heide

2e priis: Sjoerd van der Schaar en Tom Gerritsen

3e priis: Eelco Meijer en Erik van der Meer

Skoaljeugd:

1e priis: Giancarlo Teitsma (Keuning) en Lisl van der Schaar.

2e priis: Wybe Kor Pijnacker en Jolien Gerritsen
De andere 18 sonder priis, kregen dos ’n herrineringsmedalje met.

Alle frijwilligers bedankt en ant folgend jaar op ‘e Syl.

Sytse Keizer

« van 5 »

Wilde Nije Mof Partij 26 augustus 2017

Afgelopen zaterdag, 26 augustus, werd voor de tweede keer de Nije Mof partij verkaatst.. Er werd bij de dames gekaatst in een poule-systeem en bij de heren met winnaar- en verliezerronde. Bij de dames mocht het partuur van Margriet Koelmans, Fenna Zeinstra en Leonie Zeinstra zich uitroepen als winnaar, nadat de concurrentie het in de laatste wedstrijd liet afweten. Hendrik Jorritsma, Pieter van Althuis en Marten Feenstra wisten nipt bij de heren te winnen met een magistrale bovenslag van Marten met alles aan de hang.

Na het veldleggen op de vrijdagavond werd de loting voor lokale toppers Sietse, Falko en Rein een jongensdroom. Na lang aandringen wilden ze de gok nemen om toch mee te doen, notaris Jouke wist het op papier favoriete team te loten tegen de lokale toppers. Met kreten als; “Die pakke we wel”, “..onze boogballen binne se toch niet went…” en “Nou staan we toch nagges op de PC”, werd door de notaris de loting afrond. Het andere partuur van KV de Kolk zag met een scheef oog naar de tweede omloop waarin zij of Sietse, Falko en Rein tegen kwamen of het op papier favoriete partuur.

Een dag zoals deze komt tot stand doordat sponsoren de moeite nemen om zich te koppelen aan deze speciale partij, waarin de sport met traditie en plezier in stand wordt gehouden. Wij danken daarom dan ook de volgende sponsoren:

 • Trekkermarkt.nl
 • Mexport
 • Hoeve Noordveld
 • Mts. Van der Schaar-Miedema
 • George Pars Graanhandel BV
 • De Mars agrarische makelaardij
 • Meesterschilders Friesland BV
 • Jensma Agro
 • Mts. Schuiling

De volgende ochtend, zaterdag 26 augustus, kwamen de eerste gespannen koppies de hoek omzetten van het kaatshokje. Het was een weer zien van oud bekenden en helden van toen. Bij de dames was na de eerste wedstrijd wel duidelijk dat het nog lang niet bekend was wie zichzelf als winnaar kon uitroepen. Bij de heren bleek al snel dat 2 parturen het moesten uit maken in de finale. Het partuur van Hendrik Jorritsma wist in 1,5 uur twee teams (afkomstig van KV de Kolk) uit te schakelen zonder een bordje tegen te krijgen. Grote voordeel was wel dat we er vanaf half 12 weer 6 vrijwilligers bij hadden. Het partuur van Gerrit Meijer, Bareld Bos en invaller Age wist zich ook tot in de finale te knokken, waarin ze het op papier favoriete partuur tegen kwamen. Het bleef erg lang spannend waarin over en weer mooi werd gekaatst.

Bij de dames bleek dat bij de laatste ronde er door het partuur van Margriet en het partuur van Anna Ennema, Jannica van der Ploeg en Fiera de Vries gewonnen moest worden. Het laatst genoemde partuur liep averij op doordat Melanie van der Mossel, Emma Zuidema en Joukje Anema een paar bordjes wist te pakken, hierdoor werd op tegen eersten de winnaars bekend. Deze mooie kaatsdag werd afgesloten door de band NJISK, die tot hun grote verbazing er achter kwamen dat kaatsers ook erg muzikaal zijn.

Tot volgend jaar!

« van 6 »

Straatkaatsen Senioren

No Images found.


Federatiewedstrijd Hijum/Feinsum 8 juli 2017

Welpen 24 deelnemers

Winnaars ronde
2e prijs Dirk Boonstra Oude Bildtzijl en Silke Bierma Ferwert

Pupillen 16 deelnemers
Verliezers ronde
1e prijs Dries Groenewoud Stiens en Rienk Boonstra Oude Bildtzijl


KNKB partij Schoolmeisjes V.F. 16 juli Oude Bildtzijl

12 partuur

1e prijs: Partuur 10
Julia Marthine Rienks DRONRYP
Marije Bodde GROU
Jessie Rekker BOLSWARD

2e prijs: Partuur 7
Senne Idsardi DRONRYP
Geertje Bijlsma WOUTERSWOUDE
Anna-Dieuwke Dijkstra LEEUWARDEN

3e prijs: Partuur 3
Sigrid Post SEXBIERUM
Marlies Bonnema WINSUM FR
Larissa Smink MAKKUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 9
Iris Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Gerde Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Foke Jil Bakker TERSOAL

« van 3 »

Straatkaatsen Jeugd Ouwe-Syl

Woensdag 12 juli organiseerde KV de Kolk weer de jaarlijkse straatkaatswedstrijd voor de jeugd. Onder de begeleiding van Kevin, Benjamin , Melanie, Melissa en Jantje kaatsten de 28 deelnemers in drie categorieën. De jongste jeugd speelde het Amerikaanse kaatsspel waarbij ze allen als winnaars werden bekroond met een medaille.

Winnaars oudste categorie 6 partuur:

1e prijs: Rik Peperkamp, Jorn de Vries

2e prijs: Rienk Boonstra, Valentino van der Velde

3e prijs: Martin Tjepkema, Sam van der Laan
Winnaars middelste categorie 3 partuur:

1e prijs: Roelof Schuiling, Merit Wijbenga

« van 3 »

Federatiewedstrijd Oude Leije 24 juni 2017

Welpen 20 deelnemers
Winnaars ronde
3e prijs Iris Terpstra Hallum en Dirk Boonstra Oude Bildtzijl (ontbreekt op foto)
Verliezers ronde
1e prijs Sam van der Laan Oude Bildtzijl en Ymte Roersma Stiens
2e prijs Bauke Janse Stiens en Emma Porte Oude Bildtzijl

Pupillen 16 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sterre Cuperus Oude Leije en Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl

Schooljeugd 12 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sietse Jouta Haqllum met Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl

 


Pleinkaatsen Froubuurt 24 juni 207

1e Prijs Bowe Elings


Autoschade Wassenaar Menaam kroont zich tot Wereldkampioen Voetbalkaatsen 2017

Zaterdag 17 juni organiseerden K.V. De Kolk en V.V. Ouwe Syl voor de 5de maal het Wereldkampioenschap Voetbalkaatsen. In de tijden van dorpsfeesten, slotdagen/teamuitjes/toernooien van voetbalverenigingen en het kaatsseizoen ook alweer onderweg is, kon de organisatie trots zijn op een mooie lijst met 12 parturen. Met parturen uit Vrouwenparochie, een Bildtse mengelmoes, Stiensers, Hallumers, Groningers, Menaldumers en natuurlijk Ouwe Sylsters was het een mooi deelnemersveld. Er werd in 3 poules met elk 4 ploegen gestreden om als winnaar in de poule te eindigen. Dan ging je door naar de halve finale + de beste nummer 2.

Om 10.00 uur opende Jitse de partij en kon er door elke poule met de wedstrijden worden begonnen.
In Poule A streden De Drek Boys, You Winsom, You loose Some!, Autoschade Wassenaar Menaam en Garage Ten Kate voor de poulewinst. De partij om de 3de en 4de plaats in deze poule tussen You Winsome, You Loose Some en De Drek Boys was een prachtige partij, waarbij uiteindelijk De Drek Boys aan het langste eind trokken. De beide autobedrijven hadden beide 2x gewonnen en streden in een spannende partij om de poulewinst. Bij beide parturen was er ook de focus om zoveel mogelijk eersten te verzamelen, want mocht er verloren worden, dan zou hier de beste nr. 2 wel eens uit kunnen rollen. Garage Ten Kate won deze partij met 5-4 en was dus geplaatst voor de halve finale. Autoschade Wassenaar Menaam werd uiteindelijk de beste nummer 2 van alle de 3 poules.

In Poule B zaten de parturen F.C. Blue Balls, Nattegeiten, De Skutters en Berry’s Butsers. Iemand van de organisatie was zelf even vergeten dat het om 10.00 uur begon en dus werd ‘Good Old” en voormalig Wereldkampioen Johan Helfferich ter elfder ure als stand in aan Berry’s Butsers toegevoegd. De Skutters wisten alle 3 de poulewedstrijden te winnen. De Blue Balls hadden op het Vrouwbuurster veld al aardig geoefend, maar konden ondanks enkele fraaie partijen toch geen echte potten breken. Berry’s Butsers werden 2de in de poule, maar had te weinig punten om als beste nummer 2 door te gaan.

Poule C bestond uit De Verloterij.nl, F.C. Red Balls, De Rode Ster en Groningen Boppe. Een zeer sterke poule met onder andere mannen van CVO en in de Verloterij voormalig Wereldkampioen Anne Polstra en de 2 routiniers Gerard de Vries en Tjeerd Polstra, in het team van De Rode Ster zaten 2de klas voetballers uit Stiens en de verrassing Groningen Boppe met boordevol talentvolle voetballers. Het team Groningen Boppe bleek de sterkste van deze poule.

De halve finales werden geloot en dit zijn de uitslagen :
Groningen Boppe – Garage Ten Kate > winst voor Groningen Boppe
Autoschade Wassenaar Menaam – De Skutters > winst voor Autoschade Wassenaar Menaam
De wedstrijd om de 3de plaats tussen Garage Ten Kate –  De Skutters werd vrij eenvoudig gewonnen door Garage Ten Kate.
De finale tussen Autoschade Wassenaar Menaam – Groningen Boppe leek op een zeer eenzijdige overwinning uit te draaien voor de Groningers. De Groningers waren oppermachtig en vooral de achterinse van de Groningers bleek over een fluwelen trap te beschikken. Hier had hij onder andere in de halve finale 2-voudig Wereldkampioen Garage Ten Kate mee onschadelijk gemaakt. De Menamers gaven echter niet op en wisten na een 5-2 achterstand, bordje voor bordje terug te komen en uiteindelijk de wedstrijd en ook de Wereldtitel binnen te slepen.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie van het Voetbalkaatsen. De Stiensers beloofden om volgend jaar zeker terug te komen en daar is de organisatie zeer tevreden over, aangezien deze heren mede zorgden voor een prachtige afterparty!

Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt!

K.V. De Kolk & V.V. Ouwe Syl

« van 4 »

Federatiewedstrijd Jelsum/Cornjum 9 juni 2017

Welpen 13 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl met Lotte Ytsje Hoekstra van Stiens

Verliezers ronde
1e prijs Rainer de Groot Ferwert met Jorn de Vries van Oude Bildtzijl

Pupillen 7 deelnemers
3 keer loten individueel klassement
1e prijs Rienk Boonstra Oude Bildtzijl


Federatiewedstrijd Blija 19 mei 2017

Pupillen 13 deelnemers

Winnaars ronde
2e prijs Sterre Cuperus Oude Leije, Douwe Jente Wijbenga Nij Altoena en Eelco Meijer Hallum

Verliezers ronde
2e Prijs Rick Peperkamp Oude Bildtzijl en Ineke de Vries Hallum


Jubileumboek van KV de Kolk online

Het volledige boek is nu te bekijken via deze website, ga naar ‘Historie’ om het te bekijken of klik hier.


 


 

Zondag 28 mei organiseert KV de Kolk het steltsykaatsen voor senioren.
Aanvang: 13.00 uur
Opgave: 06-51108140 of 06-29442393

 

Hopelijk zien we je zondag op het kaatsveld!

 

Federatiewedstrijd Oude Bildtzijl 6 mei 2017

Welpen 16 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sophie Kroondijk st. Anna met Douwe Tiede Anema Hallum

2e prijs Karst Hoekstra Blije met Rixt Grijpstra Feinsum
3e prijs Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl met Fedde de Beer Hallum
Verliezers ronde
1e prijs Eelco Meijer Hallum met Iris Terpstra Hallum
2e prijs Jorn de Vries met Rainer de Groot Ferwert

Pupillen 11 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Elske van Staten Feinsum met Sieb Tjepkema Hallum
2e prijs Mayke Boonstra Stiens met Rick Peperkamp Oude Bildtzijl
Verliezers ronde
1e prijs Dries Groenewoud Oude Leije met Douwe Jente Wijbenga Nij Altoena

Schooljeugd 10 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Geart Pijnacker Ferwert met Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl
2e prijs Justin de Vries met Sietse Jouta beide uit Hallum
Verliezers ronde
1e prijs Jordi Polet en Renske Anema beide uit Hallum

Jongens/Meisjes 6 deelnemers
Poule Kaatsen
1e prijs Joukje Annema Stiens met Jesse Kroondijk St. Anna.


Competitie en Trainen

Het competitie kaatsen begint op 19 april om 19:30 uur.
Ook het trainen begint op woensdag 19 april, dit is van 18:00 tot 19:00 uur
En verder:
Maandag 3 april begint de federatie weer met de  10 trainingen op het veld, evenals vorig seizoen weer onder leiding van Sikke Meijer.
Het is dit jaar op het kaatsveld van Oude Biltzijl.
Dus geef je op !!! Iedereen is welkom, al heb je nog niet federatie gekaatst. Ook Kabouters zijn welkom. Afhankelijk van de opgave worden er twee ploegen gemaakt.
Tijd: 18.30 – 19.30 uur.
Kosten € 10,-
De voetballers die tot 19.00 uur training hebben zijn om 19.00 uur ook nog van harte welkom om aan te sluiten.

Opgave via mail tuskenwaedenie@gmail.com
of via Herta: 06-11018177 herta@mts-vanderschaar.nl

UITNODIGING
LEDENVERGADERING
op zaterdag 18 maart 2017
in café ´Het Graauwe Paard´ te Oude Bildtzijl,
aanvang: 20.00 uur
__________________________________________________

A G E N D A :

 1. Opening
  • Ingekomen stukken en mededelingen
  • Notulen ledenvergadering d.d. 26 maart 2016
  • Jaarverslag 2016
  • Financieel verslag 2016 en begroting 2017
 • Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2016 heren (A-, B-, en C-klasse)

Uitreiking wisselbeker competitiekaatsen 2016 dames

  1. Bestuur
  1. Wedstrijdagenda en trainingen
  1. Rondvraag
 1. Sluiting

Vanaf 21.30 uur is er voor alle leden, sponsoren, leden van de Club van 10 en vrijwilligers gelegenheid
om het nieuwe kaatsseizoen gezamenlijk in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KV De Kolk


 

De Poiesz Jeugd Sponsor Actie is Gestart!!!!!

 
Wij doen dit jaar mee aan de Poiesz jeugdsponsor actie. Deze actie wordt voor de twaalfde keer gehouden en dit jaar doet KV de Kolk mee in de Poiesz te Sint Annaparochie.
 
Deze Actie werkt met munten, doe deze Jeugd Sponsor Munten die je ontvangt bij je boodschappen in de koker van onze vereniging bij de Poiesz supermarkt in Sint Annaparochie. Bij producten in de aanbieding krijgt u munten en bij sommige ‘superaanbiedingen’ krijgt u er 10 of zelfs 15. Let op: de munten van voorgaande jaren zijn NIET meer geldig.

Seizoen 2016


Sytse Keizer-kaatspertij met ’t “Amerikaans spel foor de kebouters”

Op frijdeg 26 augustus worde op Ouwe-Syl weer de jaarlikse Sytse Keizerkaatspertij houden.
Deuze keer had de fertroude jeugdkaatspertij op ‘e Syl de primeur fan ’t “Amerikaans spel” bij de
jongste kategory, de kabouters. ’n Prachtig inisjatyf fan jeugdtreenster Melanie vd Mossel foor
’n leersem en mooi skouspul foor kaat(s)ers, femily en frinden. ’t “Amerikaans spel” is bedocht deur Hotze Rusticus as fariant op ‘t Europees spul, wat meer geskikt is foor ouwere kines SK)

’t Amerikaans spel wort deen op ’n feldsy , der’t drie of fier kines  teugenover nander staan. Die motte prebere de bâl over de achterlyn fan de teugenstanders te slaan. Je kinne de bâl hierbij kere of weromslaan neffens de kaatsregels. Je beginne weer met ’n opslag , der’t de bal foor ’t lest lêgen bleven isf. De treenster en Jantsy Hibma fersorgden de begelaiding.
Ok dut jaar weer ’n gemoedlike, sportive en gesellige overdâg, sonder wanklank , fral ok deur de
goeie organisasy fan Kv. de Kolk, de frijwilligers inkl. (Friso) Keizer jr. die foor ’t eerst as skaidsrechter/wedstriidlaider optrad. (bij de pupillen en skoalkines/-jeugd)
De kines gongen ok deuze keer niet met lege handen na huus, want elkeneen ferdient en krijt ’n priis ! Dut is meer dan de olympise gedacht, “metdoen is belangriker dan winnen”. Hier doen je met en krij je ok nag ’n anmoedingspriis !

De priiswinners ferdeeld over de 46 kines:
Kebouters (14 kines indifidujeel, poeltsys fan 3/4 in 4 rondes)

 1. (Goud)    Merrith Bouma
 2. (Sulver)   Yde (Messi) Bokma
 3. (Brôns)    Fenna Verbeek.

Welpen (8 pertuur, winners – en ferliezersronde)
’n Flotte, pertij met feul spannende standen
goed ferlopen deur Herta, Jitse en Margriet.
Winnersronde:

 1. Marye Bokma (Keuningin)
  Ymte Roersma
 2. Ineke de Vries
  Syb TjepkemaFerliezersronde:
 1. Eelco Meijer
  Karst Hoekstra
 2. Douwe Jente Wijbenga
  Jorn de VriesPupillen (4 pertuur, poeltsy-kaatsen)
  ’n Terechte winner met maar 3 teugen-eersten !
  Met ’n ferrassend herstel fan ‘t enige maisyspertuur !
  Na ’n  “walk-over“ (0-5, 0-6) de 2e priis met twee overwinnings:
 1. Dylan vd Heide (Keuning)
  Dries Groenewoud
 2. Gerjanne Bergsma
  Sterre Cuperus

Skoalkines/- jeugd (4 pertuur, poeltsy-kaatsen)
’n Lange , spannende striid tussen de twee sterkste perturen met de
pupillenkeuning fan forig jaar nag as pupil bij ’t groatere spul en weer
kroand tot Keuning deur Keizer !

 1. Rink-Rudmer Sterk (Keuning)
  Lisl vd Schaar
 2. Wybe Kor Pijnacker
  Giancarlo (Pelle) Teitsma

Ok de andere frijwilligers fan harte bedankt en ant folgend jaar !
Sytse Keizer


Geslaagde Nije Mof Pertij Oude Bildtzijl

Zondag 28 augustus organiseerde KV de Kolk te Oude Bildtzijl de Wilde nije mof pertij. Een vrije formatie partij  voor dames en heren met als prijzen waardebonnen voor nieuwe moffen,  in te leveren bij Cornelis Terpstra . Het was voor het eerst sinds lange tijd dat er weer een wilde partij op het Bildtse dorp werd gehouden. Uit alle windrichtingen  kwamen 8 parturen bij de dames en 19 bij de heren in actie.  Bij de dames was het trio (oud hoofklassers) Romy van der Veen , Hilda Tjepkema en Hendrike van der Schoot oppermachtig en kwamen zonder veel weerstand in de coniferen  terecht.
De kranswinnaars bij de heren, Rutmer van der Meer, Chris Wassenaar en Hendrik Engbrenhof daarentegen, moesten een extra tandje bijzetten. Zowel de 2e als de halve finale kaatsten zij 5 eersten gelijk. De halve finale konden Jan Koelmans, Hein Koelmans en Bart Stroosma de 5-4 voorsprong niet omzetten tot een overwinning. Dit tot grote  spijt van het Ouwe Sylster thuis publiek.
KV de Kolk kijkt tevreden  terug op  een zeer geslaagde dag dat werd mogelijk gemaakt door:

De Mars agrarisch makelaardij, Loodgieters&Installatiebedrijf Boonstra, Mexport , Jensma Agro, Mts. Vd Schaar-Miedema, Caravanverhuur Hoeve Noordveld, George Pars Graanhandel, vander Sluis-van der Zee-Kalmijn Advocaten, Gardenrobots.nl, Bakker Training/Therapie, Haijma Bike Totaal

Uitslagen Heren
Winnaars:
1e prijs: Rutmer van der Meer, Chris Wassenaar, Hendrik Engbrenghof
2e prijs: Jouwert Nicolai, Hendrik van der Meer, Kerst Walstra
3e prijs: Jan Koelmans, Hein Koelmans, Bart Stroosma

Verliezers:

1e prijs:Johan Meirink, Willem Rienks, Richard Olijnsma
2e prijs: Michel Nesse, Igor Kuiper, Hendrik Brandsma
3e prijs: Remco Keizer, Anne Peter Keizer, Jan Zwart

Dames
Winnaars:
1e prijs: Romy van der Veen, Hilda Tjepkema, Hendrike van der Schoot
2e prijs: Melanie van der Mossel, Annike Hoekstra
3e prijs: Margriet Koelmans, Renske Pollema, Rixt Bijlsma
4e prijs: Else Kingma, Anneke van der Woude, Aafke Tjepkema
Straatkaatsen 16 juli 2016