NIEUWS

Seizoen 2024


Zondag 19 mei 2024

Pingjum
KNKB Jongens d.e.l.
2e prijs: Jarno Tjepkema OBZ, Hidde Reitsma Bolsward, Bauke Jetze Kalsbeek Stiens
3e prijs: Martin Tjepkema OBZ, Sjoerd van der Schaar OBZ, Roy de Vries Arum


Zondag 12 mei 2024

Leeuwarden
KNKB Schooljongens d.e.l.
1e prijs: Roelof Schuiling St. Anne, Jorrit Kroondijk St. Anne

Minnertsga
KNKB Welpenmeisjes d.e.l.
herk 3e prijs: Mara Tjepkema OBZ, Maud van der Wei Witmarsum

Minnertsga
KNKB opstap Pupillenjongens
3e prijs: Jurjen Dijkstra OBZ

Minnertsga
KNKB Welpenmeisjes
1e prijs: Henny Jensma OBZ, Marit Dijkstra Bolsward

Sneek
KNKB Schoolmeisjes A
1e prijs Emma Porte OBZ, Rikst Grijpstra

Zondag 5 mei 2024
Exmorra
KNKB Schoolmeisjes afdeling

3e prijs: Emma Porte OBZ en Elbrich Wijbinga Hallum


Kaatsvereniging de Kolk mocht afgelopen vrijdag de eerste federatie wedstrijd van Noard-East Fryslân organiseren. 95 fanatieke kinderen kwamen langs.
Waar het de dag ervoor nog 25 graden aantikte, bleef het vrijdag steken op 15 graden.

Er kwamen maar liefst 11 kaatsers uit voor KV de Kolk waarvan meer dan de helft in de prijzen vielen: Henny Jensma, Janne Rikst van der Werff, Marrit Zijlstra, Gerlof Schuiling, Jasper Tjepkema en Emma Porte

Welpen Jongens 6 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Johannes Miedema, Geert Johan Kuipers
2e prijs: Stijn Haaksma, Rymer Visser

herkansing
1e prijs: Yaniek Miedema, Hylke Hendrik van Sinderen
2e prijs: Hylke de Haan, Douwe Veldema

Welpen Meisjes 5 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Dycke Wynsma, Henny Jensma
2e prijs: Janne Rikst van der Werff, Yara van Oostrum

herkansing
1e prijs: Marrit Zijlstra, Dycke Roersma

Pupillen Jongens 13 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Imro van der Meer, Riemer Wijbenga
2e prijs: Meint van der Zwaag, Gerlof Schuiling
3e prijs: Jan Koopal, Bram Postma
3e prijs: Jasper Tjepkema, Daan Wobbes

herkansing
1e prijs: Freark Veldema, Alex Boonstra
2e prijs: Ruben Haanstra, Hendrik Hoekstra

Pupillen Meisjes 6 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Evy Boonstra, Marije Eelkema
2e prijs: Froukje Anita Lei, Reina van der Meulen

herkansing
1e prijs: Anne Lieke Kamma, Eva van der Marel
2e prijs: Minke Haagsma, Ilse Wieling

Schooljongens 11 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Silvester van der Molen, Renke-Jacob Cuperus
2e prijs: Ruben Monsma, Pieter Douma
3e prijs: Melle Binnema, Dion Stegeman

herkansing
1e prijs: Daan Keestra, Sietse Hoekstra
2e prijs: Jurre Borger, Sverre Andringa

Schoolmeisjes 7 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Ilse van der Galiën, Berber Boersma
2e prijs: Emma Porte, Ilse Fenna Zoodsma

herkansing
1e prijs: Lisa Poppelaars, Sam van der Marel
2e prijs: Lotte-Ytsje Hoekstra, Indra van der Meer


Beste verenigingen, kaats(t)ers,
Kaatsseizoen 2024 van federatie “Tusken Waed en Ie”
Ja, het is bijna zover!!! Op vrijdag 3 mei is de start van het nieuwe kaatsseizoen bij de
federatie “Tusken Waed en Ie” (KV Us Nocht, KV Foswert, KV Hallum, KV In Nij Begjin, KV
Klaine Izak, KV Het Centrum, KV de Kolk, KC de Boer, KV It Partoer).
Opgeven
De eerste wedstrijd is vrijdagmiddag 3 mei om 13:00 bij KV de Kolk in Oudebildtzijl.
Opgeven voor een wedstrijd kan via de KNKB-site.
Klassementsprijzen
Wanneer je in de regio woont van Tusken Waed en Ie, lid bent van je kaatsvereniging (zie
de aangesloten kaatsverenigingen) en minimaal 3 keer aan een wedstrijd in die regio hebt
meegedaan (m.u.v. de afdelingscompetitie op 18 mei), maak je kans op een
klassementsprijs van Tusken Waed en Ie.
Het volledige programma:


We hopen op een mooi en sportief kaatsseizoen!

Met vriendelijke groet,
Federatiebestuur “Tusken Waed en Ie”
Anne, Cor, Yvonne, Janneke


Zondag 28 april 2024

Leeuwarden
KNKB Welpenmeisjes d.el.
1e prijs: Henny Jensma OBZ, Sinne Mous


Wergea
KNKB Pupillenjongens d.e.l.
herkansing
2e prijs: Redmer Porte OBZ, Imro van der Meer


Hartwerd
KNKB Schoolmeisjes d.e.l.
2e prijs: Emma Porte OBZ, Rianne van der WaltKijk bij Historie voor een overzicht van de vorige kaatsseizoenen