NIEUWS

Seizoen 2024

Zondag 16 juni 2024 

Jirnsum
KNKB Welpenmeisjes Afdeling
1e prijs: Oude Bildtzijl Marrit Zijlstra en Henny Jensma


Zondag 9 juni 2024

Huizum
KNKB Jongens d.e.l.
3e prijs: Jarno Tjepkema OBZ, Jurre Reitsma, Jacob Boersma

Jelsum / Koarnjum
KNKB Welpen meisjes d.e.l.
1e prijs: Marrit Zijlstra OBZ, Emma Tjeerdema Makkum


Zondag  2 juni 2024

De Pc fan Holwert
2e prijs: Lisl van der Schaar OBZ, Elske van Straten, Berber Jouta


Zaterdag 1 juni werd het  Nederlandse Kampioenschap voor  Jongens te Winsum gekaatst. Het partuur van KV de Kolk, Oude Bildtzijl zorgde voor een verrassende prestatie door de tweede prijs te behalen. Martin Tjepkema, Jarno Tjepkema en Sjoerd van der Schaar, leverden een indrukwekkende reeks kaatspartijen af.

In de eerste omloop stond Oude Bildtzijl tegenover Makkum. In een spannende strijd die tot het laatste moment gelijk opging, trok Oude Bildtzijl uiteindelijk aan het langste eind met 5-5 en 6-0.

De tweede omloop tegen Marssum, wist Oude Bildtzijl de wedstrijd te winnen met 5-2 en 6-6.

In de derde omloop ontmoette Oude Bildtzijl een van de favorieten, het partuur van Sexbierum-Pietersbierum. Sexbierum nam aanvankelijk de leiding en kwam op een 3-1 voorsprong, maar Oude Bildtzijl vocht terug en won uiteindelijk met 4-5 en 4-6, na een spannende gelijkmaker bij 4-4.

De vierde omloop bracht een herhaling van een recente confrontatie met Zweins, waar Oude Bildtzijl de week ervoor nog van had verloren. Dit keer namen ze revanche en wonnen met 2-5 en 4-6.

Met een staand nummer in de halve finale kreeg Oude Bildtzijl de kans om krachten te sparen voor de eindstrijd. In de finale stonden ze tegenover de gedoodverfde favoriet, Bolsward. Ondanks hun eerdere successen, slaagde Oude Bildtzijl er niet in om hun winnende vorm vast te houden en verloren ze met 2-5 en 6-6. Bolsward kaatste foutloos en bij de Ouwe-Sylsters was de koek op. De heren kunnen terugkijken op een geslaagde en spannende dag en mogen trots zijn op deze prestatie waar niemand rekening mee had gehouden.

Deze tweede plaats is een geweldige prestatie voor het partuur van KV de Kolk, die als een echt team, bijna de hele dag met een glimlach, hun vechtlust en doorzettingsvermogen hebben laten zien.

Na afloop was daar dan ook de reactie van een van de heren:”wat hawwe we genoaten!

1. Bolsward, Jurre Reitsma, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
2. Oudebildtzijl, Jarno Tjepkema, Martin Tjepkema, Sjoerd van der Schaar
3. Winsum, Jesse Greidanus en Jelmar de Vries,
4. Damwâld, Jille Jongsma, Jacob Boersma, Martijn Mossel
4. Zweins, Jardo Sterkenburg, Erwin Vos, Rinse Dijkstra

1. Bolsward, Jurre Reitsma, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
2. Oudebildtzijl, Jarno Tjepkema, Martin Tjepkema, Sjoerd van der Schaar
3. Winsum, Jesse Greidanus en Jelmar de Vries,
4. Damwâld, Jille Jongsma, Jacob Boersma, Martijn Mossel
4. Zweins, Jardo Sterkenburg, Erwin Vos, Rinse Dijkstra

Foto’s: Lieuwe Bosch


Zondag 2 juni 2024 
Folsgare
Welpen meisjes d.e.l.
1e prijs: Mara Tjepkema OBZ , Dycke Roersma 


Dinsdag 28 mei 2024

Wageningen
Straatkaatsen
2e prijs: Lisl van der Schaar OBZ


Zondag 26 mei 2024
Tzummarum
Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
1e prijs: Emma Porte OBZ, Anna Lotte van BeemZondag 19 mei 2024

Pingjum
KNKB Jongens d.e.l.
2e prijs: Jarno Tjepkema OBZ, Hidde Reitsma Bolsward, Bauke Jetze Kalsbeek Stiens
3e prijs: Martin Tjepkema OBZ, Sjoerd van der Schaar OBZ, Roy de Vries Arum

Zaterdag 19 mei 2024

Jelsum / Koarnjum
Dorpencompetitie Federatie Tusken Waed en Ie

Welpenmeisjes:
1e prijs: Oudebildtzijl 1 Henny Jensma, Mare Tjepkema
2e prijs: Oudebildtzijl 2 Marrit Zijlstra, Janne Rikst van der Werff

Pupillen poule 2:
2e prijs: Oudebildtzijl 2, Redmer Porte, Sybren Jensma

Schooljongens:
2e prijs: Oudebildtzijl Goffe Jensma, Bowe Elings
Zondag 12 mei 2024

Leeuwarden
KNKB Schooljongens d.e.l.
1e prijs: Roelof Schuiling St. Anne, Jorrit Kroondijk St. Anne

Minnertsga
KNKB Welpenmeisjes d.e.l.
herk 3e prijs: Mara Tjepkema OBZ, Maud van der Wei Witmarsum

Minnertsga
KNKB opstap Pupillenjongens
3e prijs: Jurjen Dijkstra OBZ

Minnertsga
KNKB Welpenmeisjes
1e prijs: Henny Jensma OBZ, Marit Dijkstra Bolsward

Sneek
KNKB Schoolmeisjes A
1e prijs Emma Porte OBZ, Rikst Grijpstra

Zondag 5 mei 2024
Exmorra
KNKB Schoolmeisjes afdeling

3e prijs: Emma Porte OBZ en Elbrich Wijbinga Hallum


Kaatsvereniging de Kolk mocht afgelopen vrijdag de eerste federatie wedstrijd van Noard-East Fryslân organiseren. 95 fanatieke kinderen kwamen langs.
Waar het de dag ervoor nog 25 graden aantikte, bleef het vrijdag steken op 15 graden.

Er kwamen maar liefst 11 kaatsers uit voor KV de Kolk waarvan meer dan de helft in de prijzen vielen: Henny Jensma, Janne Rikst van der Werff, Marrit Zijlstra, Gerlof Schuiling, Jasper Tjepkema en Emma Porte

Welpen Jongens 6 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Johannes Miedema, Geert Johan Kuipers
2e prijs: Stijn Haaksma, Rymer Visser

herkansing
1e prijs: Yaniek Miedema, Hylke Hendrik van Sinderen
2e prijs: Hylke de Haan, Douwe Veldema

Welpen Meisjes 5 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Dycke Wynsma, Henny Jensma
2e prijs: Janne Rikst van der Werff, Yara van Oostrum

herkansing
1e prijs: Marrit Zijlstra, Dycke Roersma

Pupillen Jongens 13 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Imro van der Meer, Riemer Wijbenga
2e prijs: Meint van der Zwaag, Gerlof Schuiling
3e prijs: Jan Koopal, Bram Postma
3e prijs: Jasper Tjepkema, Daan Wobbes

herkansing
1e prijs: Freark Veldema, Alex Boonstra
2e prijs: Ruben Haanstra, Hendrik Hoekstra

Pupillen Meisjes 6 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Evy Boonstra, Marije Eelkema
2e prijs: Froukje Anita Lei, Reina van der Meulen

herkansing
1e prijs: Anne Lieke Kamma, Eva van der Marel
2e prijs: Minke Haagsma, Ilse Wieling

Schooljongens 11 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Silvester van der Molen, Renke-Jacob Cuperus
2e prijs: Ruben Monsma, Pieter Douma
3e prijs: Melle Binnema, Dion Stegeman

herkansing
1e prijs: Daan Keestra, Sietse Hoekstra
2e prijs: Jurre Borger, Sverre Andringa

Schoolmeisjes 7 partuur
winnaarsronde
1e prijs: Ilse van der Galiën, Berber Boersma
2e prijs: Emma Porte, Ilse Fenna Zoodsma

herkansing
1e prijs: Lisa Poppelaars, Sam van der Marel
2e prijs: Lotte-Ytsje Hoekstra, Indra van der Meer


Beste verenigingen, kaats(t)ers,
Kaatsseizoen 2024 van federatie “Tusken Waed en Ie”
Ja, het is bijna zover!!! Op vrijdag 3 mei is de start van het nieuwe kaatsseizoen bij de
federatie “Tusken Waed en Ie” (KV Us Nocht, KV Foswert, KV Hallum, KV In Nij Begjin, KV
Klaine Izak, KV Het Centrum, KV de Kolk, KC de Boer, KV It Partoer).
Opgeven
De eerste wedstrijd is vrijdagmiddag 3 mei om 13:00 bij KV de Kolk in Oudebildtzijl.
Opgeven voor een wedstrijd kan via de KNKB-site.
Klassementsprijzen
Wanneer je in de regio woont van Tusken Waed en Ie, lid bent van je kaatsvereniging (zie
de aangesloten kaatsverenigingen) en minimaal 3 keer aan een wedstrijd in die regio hebt
meegedaan (m.u.v. de afdelingscompetitie op 18 mei), maak je kans op een
klassementsprijs van Tusken Waed en Ie.
Het volledige programma:


We hopen op een mooi en sportief kaatsseizoen!

Met vriendelijke groet,
Federatiebestuur “Tusken Waed en Ie”
Anne, Cor, Yvonne, Janneke


Zondag 28 april 2024

Leeuwarden
KNKB Welpenmeisjes d.el.
1e prijs: Henny Jensma OBZ, Sinne Mous


Wergea
KNKB Pupillenjongens d.e.l.
herkansing
2e prijs: Redmer Porte OBZ, Imro van der Meer


Hartwerd
KNKB Schoolmeisjes d.e.l.
2e prijs: Emma Porte OBZ, Rianne van der WaltKijk bij Historie voor een overzicht van de vorige kaatsseizoenen