LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden aangemeld en schriftelijk afgemeld bij het secretariaat.
E-mail: secretariaat@kvdekolk.nl

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap dient voor 1 januari te worden opgezegd. Voor lidmaatschappen die na deze datum worden opgezegd, dient het volledige bedrag aan contributie te worden voldaan (uit: Huishoudelijk Reglement) Voor de afdracht aan de KNKB wordt namelijk 1 januari als peildatum gehanteerd.