OMLIGGENDE DORPEN

Zo 7 mei Teatsen Ouwe Syl 13.00 uur
Zo 21 mei Wylde partij Froubuurt 13.00 uur
Za 27 mei Pearkekeatsen Alde Leie 15.00 uur
Zo 28 mei Pearkekeatsen Ouwe Syl 13.00 uur
Zo 11 juni Wylde partij Alde Leie
Za 17 juni Voetbalkaatsen Ouwe Syl
Za 24 juni Pleinkaatsen Froubuurt 14.00 uur
Za 1 juli Teatsen Froubuurt 16.00 uur
Zo 2 juli Feestkaatsen Alde Leie
Za 8 juli Straatkaatsen Ouwe Syl 16.00 uur
Za 15 juli Nachtkaatsen Froubuurt 19.30 uur
Zo 16 juli Teatsen Alde Leie
Za 22 juli Noorderleech partij
Za 26 aug Wilde Nije Mof Pertij Ouwe Syl 10.00 uur
Zo 10 sept Recreatie Alde Leie
Za 16 sept. Nachtkaatsen Ouwe Syl 19.00 uur Jeugd
Vrij 16 juni Tinus Rusticus partij Froubuurt 16.00 uur
Za 24 juni Pleinkaatsen Froubuurt 10.00 – 14:00 uur
Vr 25 aug. CKC partij Alde Leie
Vrij 1 sept. Sytste Keizer pertij Ouwe Syl 15.00 uur