UITSLAGEN

Federatiewedstrijd Oude Bildtzijl 6 mei 2017

Welpen 16 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Sophie Kroondijk st. Anna met Douwe Tiede Anema Hallum
2e prijs Karst Hoekstra Blije met Rixt Grijpstra Feinsum
3e prijs Sjoerd van der Schaar Oude Bildtzijl met Fedde de Beer Hallum
Verliezers ronde
1e prijs Eelco Meijer Hallum met Iris Terpstra Hallum
2e prijs Jorn de Vries met Rainer de Groot Ferwert

Pupillen 11 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Elske van Staten Feinsum met Sieb Tjepkema Hallum
2e prijs Mayke Boonstra Stiens met Rick Peperkamp Oude Bildtzijl
Verliezers ronde
1e prijs Dries Groenewoud Oude Leije met Douwe Jente Wijbenga Nij Altoena

Schooljeugd 10 deelnemers
Winnaars ronde
1e prijs Geart Pijnacker Ferwert met Lisl van der Schaar Oude Bildtzijl
2e prijs Justin de Vries met Sietse Jouta beide uit Hallum
Verliezers ronde
1e prijs Jordi Polet en Renske Anema beide uit Hallum

Jongens/Meisjes 6 deelnemers
Poule Kaatsen
1e prijs Joukje Annema Stiens met Jesse Kroondijk St. Anna.

Steltsykaatsen 17 mei 2015

Winnaars ronde:
1e prijs: Hâns de Vries&Fintsje Hibma
2e prijs: Hein Koelmans&Renske Pollema
3e prijs: Jitse Porte&Herta Miedema

Verliezer ronde:
1e prijs: Anne Peter Keizer&Margriet Koelmans
2e prijs: Berend van Noord&Anneke van der Woude

Steltsykaatsen 28 juni 2014

1e Winnaarronde
Jettie Korf
Ruurd de Vries

2e Winnaarronde
Jantsje Hibma
Jan Koelmans

3e Winnaarronde
Fintsje Hibma
Johan van der Zee

1e Verliezerronde
Fiona Dekkinga
Sander Dorst

2e Verliezerronde
Rick Spoelstra
Wytske van der Wal

Katerpartij 25 mei 2014

Senioren
1e prijs:
Magriet Koelmans
Hilbrand Tjepkema
Anne Peter Keizer

2e prijs:
Sytse Zijlstra
Jantsje Hibma
Hâns de Vries

3e prijs:
Erik Jan Wassenaar
Auke Elgersma
Johan v/d Zee

4e prijs:
Jan Hibma
Fintsje Hibma
Herta v/d Schaar

1e verliezerronde:
Tjeerd Polstra
Berend van Noord
Hein Koelmans

2e verliezerronde:
Auke Heidinga
Annelies v/d Zee
Jan Koelmans

3e verliezerronde:
Jitse Porte
Fiona Dekkinga
Rein Spoelhof

Jeugd
1e prijs:
Martin Tjepkema
Rienk Boonstra
Elina de Keizer
Lisl van der Schaar

2e prijs:
Levi Bouma
Jason van der Veen
Remco Harsta
Mats Valk

3e prijs:
Ilja Bouma
Gerjanne Bergsma
Sam van der Laan
Sjoerd van der Schaar
Remco Kooistra

4e prijs:
Jarno Tjepkema
Rick Peperkamp
Robin de Rooij
Sybren van der Schaar

Nachtkaatsen 7 september 2013

1e prijs:
Hâns de Vries
Johan van der Zee
Monique Riedstra

2e prijs:
Tjeerd Polstra
Annelies van der Zee
Herman Blonk

3e prijs:
Anne Peter de Keizer
Jenne Talsma
Fiona Dekkinga

Verliezersronde
1e prijs:
Jitse Porte
Gert-Jan Veenstra
Joeke Lautenbach

2e prijs:
Jan Koelmans
Annet Bierma
Auke Elgersma


Teatsen  24 augustus 2013

1e prijs:
Gert Jan Faber
Jenne Talsma
Doetie van Noord

2e prijs:
Erik Jan Wassenaar
Aafke Tjepkema
Roelof de Jong

3e prijs:
Ytzen van der Meij
Anneke van der Woude
Fedde Faber

Verliezersronde
1e prijs:
Hendrik Jan van der Meij
Marjan Torensma
Herman Blonk

2e prijs:
Jan Koelmans
Margriet Koelmans
Jasper Tjepkema

Straatkaatsen zaterdag 6 juli 20131e prijs:
Jan Koelmans
Hendrik Jan van der Meij
Berend van Noord

2e prijs:
Ytzen van der Meij
Margriet Koelmans
Sytse Zijlstra

3e prijs:
Hein Koelmans
Thomas Helfferich
Jouke Zijlstra

4e prijs:
Remco Keizer
Johan van der Zee
Herman Blonk

Jeugd Straatkaatsen 6 juli 20131e prijs: Rienk Boonstra
2e prijs: Martin Tjepkema
3e prijs: Sjoerd van der Schaar
4e prijs: Jarno Tjepkema

Jeugd v.a . 9 jaar
1e prijs:
Remco Kooistra
Robin de Rooij

2e prijs:
Sybren van der Schaar
Quinte van Spinhoven

3e prijs:
Lisl van der Schaar
Remco Harsta
Thomas Konijn


Katerpartij 23 juni 2013

 

1e prijs:
Hâns de Vries
Janneke Koelmans
Nico Woudwijk

2e prijs:
Anne Polstra
Jettie Korf
Sander Dorst

3e prijs:
Benjamin van der Mossel
Jorrit  Neudorfer
Berry Miedema

Verliezersronde
1e prijs:
Hein Koelmans
Auke Heidinga
Fiona Dekkinga

2e prijs:
Anne Peter Keizer
Willem H. Riemersma
Friso Keizer

 

Jeugd ledenpartij 23 juni 2013

1e prijs
Remco Kooistra
Remco Harsta
Jason van der Veen

2e prijs
Sybren van der Schaar
Hidde van der Veen

Quinte van Spinhoven

 

Steltsy Kaatsen 8 juni 2013

1e prijs: Jan Koelmans en Anneke van der Woude
2e prijs: Jitse Porte en Hillie Hiemstra
Verliezersronde:
1e prijs: Arjen Bouma en Monique Riedstra
2e prijs: Hâns de Vries en Jettie Korf

Uitslag Jeugd training Wedstrijd 30 mei 2013

Welpen:
1e prijs: Jarno Tjepkema
2e prijs: Emma Stoelinga
2e prijs: Lianne de Bruin
2e prijs: Martin Tjepkema

Pupillen:
1e prijs: Ninke van ’t Blik en Hidde van der Veen
2e prijs: Elina de Keizer en Naomi Blonk

 

Uitslagen Katerpartij KV de Kolk Oude Bildtzijl d.d. 8 juli 2012

Welpen
1e prijs: Matthijs Helffrich en Sipke Kooistra
2e prijs: Cas Toering en Rienk Boonstra

Pupillen:
1e prijs Jesse de Keizer en Sybren van der Schaar
2e prijs Anniek Miedema en Remco Kooistra

Verliezersronde:
1e prijs: Elina de Keizer en Lois Valk

Senioren
1e prijs: Oanne Tinkema, Jitse Porte en Aafke Tjepkema
2e prijs: Hans de Vries, Johan van der Zee en Jasper Tjepkema
3e prijs: Gert-Jan Faber, Margriet Koelmans en Cor Jacobs
4e prijs: Jan Koelmans, Jetty Korf en André Jacobs

Verliezersronde:
1e prijs: Remco Kizer, Tjeerd  Polstra en André Polet
2e prijs: Gerbrand Smits, Jelmer Helffrich en Nanne S. Tjepkema

 

Sytse Keizer partij 27 juni 2012

Welpen
1e prijs: Marco van Dijk en Sipke Kooistra
2e prijs: Jelger vd Meulen en Daniëlle Monsma

Verliezersronde:

1e prijs: Jesse Stienstra en Anika Torensma

Pupillen
1e prijs: Andre van Dijk en Angelique Vonk
2e prijs: Hessel van Berkum en Ilse Marije Vonk
3e prijs: Wilke vd Meulen en Cobu Keizer

Verliezersronde:

1e prijs: Hessel Kingma en Lotte van Sinderen
2e prijs: Marthe Kocken en Sybren van der Schaaf.

Teatsen 23 juni 2012

1e prijs: Hans de Vries en Rinske Pollema
2e prijs: Erik-Jan Wassenaar en Jan Rodenhuis
3e prijs: Gerbrand Smits en Thomas Helfferich

Verliezersronde:
1e prijs: Johan van der Zee en Joeke Lautenbach
2e prijs: Jan Koelmans en Sytse Zijlstra

Steltsy Kaatsen 2 juni 2012

1e prijs: Margriet Koelmans en Hâns de Vries
2e prijs: Jettie Korf en Jan Koelmans
3e prijs: Else Kingma en Gert Jan Faber
Verliezersronde:
1e prijs: Aafke Tjepkema en Erik jan Wassenaar
2e prijs: Diana Kamp en Aneus Oostenbrug