CLUB VAN 10

De Club van 10 is een initiatief om K.V. De Kolk wat extra financiële steun te bieden. Voor een relatief klein bedrag van € 10,- steunt u K.V. Kolk.
De Club van 10 is een voor onze kaatsvereniging noodzakelijke extra geldbron, want alleen met contributiegelden redden we het als sportvereniging
met een hoge veldhuur niet meer. Het geld van Club van 10 is overigens niet specifiek bedoeld voor de veldhuur ed., maar wordt met
name ook gebruikt voor het jeugdkaatsen binnen de vereniging.

U krijgt als u lid wordt van de Club van 10 daar natuurlijk iets voor terug, namelijk:
– Vermelding van uw naam en woonplaats op de website van K.V. De Kolk; www.kvdekolk.nl
– Vermelding op het bord dat bij wedstrijden voor het kaatshokje wordt geplaatst

K.V. Kolk is u dan ook bijzonder dankbaar wanneer u lid zou willen worden van de Club van 10. Voor de een is dit een manier om de vereniging
te sponsoren, voor de ander is het een manier om te laten zien dat men het kaatsen in Oude Bildtzijl een warm hart toedraagt.

Aanmeldingsforulier Club van 10

De Club van 10:

Polstra, Henk en Herant
Meij, Janny van der
Zijlstra, Kees en Tine
Meer, Klaas en Baukje vd
Veer, Eppie van der
Dijkstra, Bertus en Joukje
Lingen, dhr. L. van der
Visbeek, H.T.
Vendrig, Theo
Polstra, Tjeerd
Hoekstra, Gerard
Veen, Romy van der
Torensma, Nel
Talsma, Jelle en Saapke
Bouma, Arjen en Anneke
Lebbing, Anne
Torensma, Marjan
Kalkhuis, Linda
Bergsma, Jan en Griet
Dijkstra, Dirkje
Keizer, Sytse
Meij, Reinder en Renske vd
Dijkstra, Gerrit
Polstra, Henk
Grond, Werner
Hoitsma, Erik
Geest, Herman van der