CONTRIBUTIE

Jeugd
Een jeugdlid is een lid dat op 1 januari van het lopende jaar jonger is
dan 17 jaar. Contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Trainingsgeld € 20,- per jaar.

Senioren
De seniorenleden betalen een contributie van € 30,00 per jaar.
U ontvangt aan het begin van het seizoen een rekening, ook mag u de contributie overmaken vóór 1 juni van het desbetreffende jaar op rekening
NL18 RABO 0135 9356 28 t.n.v. KV de Kolk onder vermelding van contributie jaar en uw naam.